ABC poprawnego funkcjonowania serwerowni

Poprawne funkcjonowanie serwerowniSzybki rozwój technik informatycznych sprawił, że dziś funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy bez dostępu do sieci wydaje się praktycznie niemożliwe.

Dziś szybki przesył danych i dostęp do wiadomości jest niezmiernie ważnym czynnikiem dla wielu przedsiębiorstw. Sercem systemu teleinformatycznego każde firmy jest serwerownia. Można ja scharakteryzować jako oddzielne pomieszczenie w którym znajdują się serwery, czyli urządzenia odpowiadające za prawidłową pracę sieci w danym przedsiębiorstwie.

Pomieszczenie

Serwerownie zanim zaczną funkcjonować wymagają odpowiednio przygotowanego pomieszczenia. Bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, oscylującej w okolicach 20 stopni. Pamiętajmy bowiem o tym, że pracujące serwery wydzielają spore ilości ciepła, którego w jakiś sposób musimy się pozbyć. W przypadku dużej ilości urządzeń, niezbędny może się okazać montaż klimatyzacji. Równie ważne dla poprawnej pracy całego systemu jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza. W większych serwerowniach stosuje się także specjalne wykładziny, których zadaniem jest zapobieganie gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Jednym z ważniejszych aspektów poprawnej pracy każdej serwerowni jest bezproblemowy dostęp do internetu. Ryzyko odcięcia od sieci można zminimalizować podpisując umowy z co najmniej dwoma dostawcami sygnału.

Zasilanie

Kluczowym aspektem jest jednak właściwe zasilanie dla serwerowni. Wszystkie pracujące w takim pomieszczeniu urządzenia są niezwykle czułe na wszelkiego rodzaju zaniki napięcia. W ich wyniku dochodzi do restartu systemu i czasowego zawieszenia funkcjonowania całej sieci. Poza tym takie sytuacje mogą stać się nawet przyczyną poważniejszych awarii samego sprzętu. W celu ograniczenia występowania zjawisk tego typu stosuje się różnorodne zabezpieczenia. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego obiektu. Doskonałym rozwiązaniem są te budynki, które posiadają przynajmniej dwa przyłącza elektryczne. W przypadku awarii jednego źródła, system automatycznie może się wtedy przełączyć na drugie. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku zastosowania zasilania awaryjnego, które zapewni nam napięcie w ciągu kilku krytycznych sekund, zanim system nie przełączy się pomiędzy oboma źródłami zasilania. Nieco gorzej sprawa wygląda w obiektach nie posiadających takich możliwości. Takie serwerownie powinny być wyposażone we własne agregaty prądotwórcze, które w krytycznym okresie przejmą na siebie zaopatrywanie w prąd wszelkich elementów serwerowni. Nowoczesne urządzenia tego typu już w ciągu kilku sekund uzyskują maksymalną moc i mogą stanowić źródło alternatywnego zasilania nawet przez dłuższy czas.

W dzisiejszych czasach budowa serwerowni na odpowiednim standardzie jest zadaniem bardzo kosztownym. Jednak w przypadku niektórych firm, taki wydatek może okazać się niezbędny, aby móc zapewnić ich bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie.

Komentarze


Sieć komputerowa w firmieBudowa sieci komputerowej w firmie to poważna decyzja. Pod uwagę należy


Protokoły sieciowe Protokołem w sieci komputerowej nazywamy zbiór zasad syntaktycznych i seman


Protokoły sieciowe w modelu TCP/IP Model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Prot