Uzależnienie Od Komputera I InternetuSkutki nadmiernego używania komputera oraz uzależnienia od Internetu można podzielić w zależności od sfery życia i działania, w której się ujawnią. Są to następujące grupy: skutki fizyczne, psychiczne, ...

Do objawów przemawiających za uzależnieniem od komputera należałoby zaliczyć: spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu kosztem innych dotychczasowych zainteresowań; obsesyjne myślenie ...

Choć większość z nas traktuje go jako narzędzie pracy, dla wielu jest on wciągającą zabawką. Jeśli dodatkową jego atrakcją staje się Internet, ryzyko pojawienia się uzależnienia komputerowego znacznie ...