Mikrokontroler 8051 - instrukcje

Prezentujemy listę instrukcji - mikroprocesor 8051 ( Intel 8051 ):
ACALL addr11
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
(SP) (SP) + 1
((SP)) (PC7-0)
(SP) (SP) + 1
((SP)) (PC15-8)
(PC10-0) addr11
Format:
a10 a9 a8 1 0 0 0 1    a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia
ADD A,Rn
Dzialanie:
(A) (A) + (Rn)
Format:
0 0 1 0 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADD A,direct
Dzialanie:
(A) (A) + (direct)
Format:
0 0 0 1 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADD A,@Ri
Dzialanie:
(A) (A) + ((Ri))
Format:
0 0 1 0 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADD A,#data
Dzialanie:
(A) (A) + #data
Format:
0 0 1 0 0 1 0 0   data
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,Rn
Dzialanie:
(A) (A) + (C) + (Rn)
Format:
0 0 1 1 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,direct
Dzialanie:
(A) (A) + (C) + (direct)
Format:
0 0 1 1 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,@Ri
Dzialanie:
(A) (A) + (C) + ((Ri))
Format:
0 0 1 1 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,#data
Dzialanie:
(A) (A) + (C) + #data
Format:
0 0 1 1 0 1 0 0   data
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

AJMP addr11
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
(PC10-0) addr11
Format:
a10 a9 a8 0 0 0 0 1   a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

ANL A,Rn
Dzialanie:
(A) (A) and (Rn)
Format:
0 1 0 1 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ANL A,direct
Dzialanie:
(A) (A) and (direct)
Format:
0 1 0 1 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ANL A,@Ri
Dzialanie:
(A) (A) and ((Ri))
Format:
0 1 0 1 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ANL A,#data
Dzialanie:
(A) (A) and #data
Format:
0 1 0 1 0 1 0 0   data
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ANL direct,A
Dzialanie:
(direct) (direct) and (A)
Format:
0 1 0 1 0 0 1 0   direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

ANL direct,#data
Dzialanie:
(direct ) (direct) and #data
Format:
0 1 0 1 0 0 1 1   direct   data
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

ANL C,bit
Dzialanie:
(C) (C) and (bit)
Format:
1 0 0 0 0 0 1 0   bit
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

ANL C,/bit
Dzialanie:
(C) (C) and (not bit)
Format:
1 0 1 1 0 0 0 0   bit
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

CJNE A,direct,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
if (A) <> (direct)
then (PC) (PC) + relative offset
if (A) < (direct)
then (C) 1
else (C) 0
Format:
1 0 1 1 0 1 0 0   direct  rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

CJNE A,#data,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
if (A) <> data
then (PC) (PC) + relative offset
if (A) < data
then (C) 1
else (C) 0
Format:
1 0 1 1 0 1 0 1   data  rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

CJNE Rn,#data,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
if (Rn) <> data
then (PC) (PC) + relative offset
if (Rn) < data
then (C) 1
else (C) 0
Format:
1 0 1 1 1 r r r   data  rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

CJNE @Ri,#data,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
if ((Ri)) <> data
then (PC) (PC) + relative offset
if ((Ri)) < data
then (C) 1
else (C) 0
Format:
1 0 1 1 0 1 1 i   data  rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

CLR A
Dzialanie:
(A) 0
Format:
1 1 1 0 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

CLR C
Dzialanie:
(C) 0
Format:
1 1 0 0 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C

CLR bit
Dzialanie:
(bit) 0
Format:
1 1 0 0 0 0 1 0   bit
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

CPL A
Dzialanie:
(A) not (A)
Format:
1 1 1 1 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

CPL C
Dzialanie:
(C) not (C)
Format:
1 0 1 1 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C

CPL bit
Dzialanie:
(bit) not (bit)
Format:
1 0 1 1 0 0 1 0  bit
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

DA A
Dzialanie:
if [(A3-0) > 9 or (AC) = 1]
then (A3-0) (A3-0) + 6
if [(A7-4) > 9 or (C) = 1]
then (A7-4) (A7-4) + 6
Format:
1 1 0 1 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, P

DEC A
Dzialanie:
(A) (A) - 1
Format:
0 0 0 1 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

DEC Rn
Dzialanie:
(Rn) (Rn) - 1
Format:
0 0 0 1 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

DEC direct
Dzialanie:
(direct) (direct) - 1
Format:
0 0 0 1 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

DEC @Ri
Dzialanie:
((Ri)) ((Ri)) - 1
Format:
0 0 0 1 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

DIV AB
Dzialanie:
(A) Int [(A) / (B)]
(B) Mod [(A) / (B)]
Format:
1 0 0 0 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 4
Zmiana stanu flag: C, OV, P

DJNZ Rn,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
(Rn) (Rn) - 1
if (Rn) > 0 or (Rn) < 0
then (PC) (PC) + rel
Format:
1 1 0 1 1 r r r   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

DJNZ direct,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
(direct) (direct) - 1
if (direct) > 0 or (direct) < 0
then (PC) (PC) + rel
Format:
1 1 0 1 0 1 0 1  direct  rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC A
Dzialanie:
(A) (A) + 1
Format:
0 0 0 0 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

INC Rn
Dzialanie:
(Rn) (Rn) + 1
Format:
0 0 0 0 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC direct
Dzialanie:
(direct) (direct) + 1
Format:
0 0 0 0 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC Ri
Dzialanie:
((Ri)) ((Ri)) + 1
Format:
0 0 0 0 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC DPTR
Dzialanie:
(DPTR)   (DPTR) + 1
Format:
0 0 0 0 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JB bit,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
if (bit) = 1
then (PC) (PC) + rel
Format:
0 0 1 0 0 0 0 0   bit   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JBC bit,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
if (bit) = 1
then (bit) 0
(PC) (PC) + rel
Format:
0 0 0 1 0 0 0 0   bit   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JC rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
if (C) = 1
then (PC) (PC) + rel
Format:
0 1 0 0 0 0 0 0   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JMP @A+DPTR
Dzialanie:
(PC) (A) + (DPTR)
Format:
0 1 1 1 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JNB bit,rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
if (bit) = 0
then (PC) (PC) + rel
Format:
0 0 1 1 0 0 0 0   bit   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JNC rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
if (C) = 0
then (PC) (PC) + rel
Format:
0 1 0 1 0 0 0 0   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JNZ rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
if (A) <> 0
then (PC) (PC) + rel
Format:
0 1 1 1 0 0 0 0   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

JZ rel
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
if (A) = 0
then (PC) (PC) + rel
Format:
0 1 1 0 0 0 0 0   rel
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

LCALL addr16
Dzialanie:
(PC) (PC) + 3
(SP) (SP) + 1
((SP)) (PC7-0)
(SP) (SP) + 1
((SP)) (PC15-8)
(PC) addr16
Format:
0 0 0 1 0 0 1 0  addr15-8  addr7-0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

LJMP addr16
Dzialanie:
(PC) addr16
Format:
0 0 0 0 0 0 1 0   addr15-8  addr7-0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV A,Rn
Dzialanie:
(A) (Rn)
Format:
1 1 1 0 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

MOV A,direct
Dzialanie:
(A)  (direct)
Format:
1 1 1 0 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

MOV A,@Ri
Dzialanie:
(A) ((Ri))
Format:
1 1 1 0 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

MOV A,#data
Dzialanie:
(A) #data
Format:
1 1 1 0 0 1 0 0  data
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

MOV Rn,A
Dzialanie:
(Rn) (A)
Format:
1 1 1 1 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV Rn,direct
Dzialanie:
(Rn) (direct)
Format:
1 0 1 0 1 r r r  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV Rn,#data
Dzialanie:
(Rn) data
Format:
0 1 1 1 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,A
Dzialanie:
(direct) (A)
Format:
1 1 1 1 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,Rn
Dzialanie:
(direct) (Rn)
Format:
1 0 0 0 1 r r r  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,direct
Dzialanie:
(direct) (direct)
Format:
1 0 0 0 0 1 0  direct (src) direct (dest)
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,@Ri
Dzialanie:
(direct) ((Ri))
Format:
1 0 0 0 0 1 1 i  direct
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,#data
Dzialanie:
(direct) #data
Format:
0 1 1 1 0 1 0 1  direct   data
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV @Ri,A
Dzialanie:
((Ri)) (A)
Format:
1 1 1 1 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV @Ri,direct
Dzialanie:
((Ri)) (direct)
Format:
1 0 1 0 0 1 1 i  direct
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV @Ri,#data
Dzialanie:
((Ri)) #data
Format:
0 1 1 1 0 1 1 i   data
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOV C,bit
Dzialanie:
(C) (bit)
Format:
1 0 1 0 0 0 1 0   bit
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C

MOV bit,C
Dzialanie:
(bit) (C)
Format:
1 0 0 1 0 0 1 0   bit
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOV DPTR,#data16
Dzialanie:
(DPTR) #data16
Format:
1 0 0 1 0 0 0 0   #data15-8   #data7-0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOVC @A+DPTR
Dzialanie:
(A) ((A) + (DPTR))
Format:
1 0 0 1 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: P

MOVC @A+PC
Dzialanie:
(PC) PC + 1
(A) ((A) + (PC))
Format:
1 0 0 0 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: P

MOVX A,@Ri
Dzialanie:
(A) ((Ri))
Format:
1 1 1 0 0 0 1 i
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: P

MOVX A,@DPTR
Dzialanie:
(A) ((DPTR))
Format:
1 1 1 0 0 0 0 0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: P

MOVX @Ri,A
Dzialanie:
((Ri)) (A)
Format:
1 1 1 1 0 0 1 i
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOVX @DPTR,A
Dzialanie:
((DPTR)) (A)
Format:
1 1 1 1 0 0 0 0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

MUL AB
Dzialanie:
(BA) (A) * (B)
Format:
1 0 1 0 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, OV, P

NOP
Dzialanie:
nic nie robi
Format:
0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

ORL A,Rn
Dzialanie:
(A) (A) or (Rn)
Format:
0 1 0 0 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ORL A,direct
Dzialanie:
(A) (A) or (direct)
Format:
0 1 0 0 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ORL A,@Ri
Dzialanie:
(A) (A) or ((Ri))
Format:
0 1 0 0 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ORL A,#data
Dzialanie:
(A) (A) or #data
Format:
0 1 0 0 0 1 0 0   data
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

ORL direct,A
Dzialanie:
(direct) (direct) or (A)
Format:
0 1 0 0 0 0 1 0   direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

ORL direct,#data
Dzialanie:
(direct ) (direct) or #data
Format:
0 1 0 0 0 0 1 1   direct   data
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

ORL C,bit
Dzialanie:
(C) (C) or (bit)
Format:
1 0 0 0 0 0 1 0   bit
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

ORL C,/bit
Dzialanie:
(C) (C) or (not bit)
Format:
1 0 1 1 0 0 0 0   bit
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: C

POP direct
Dzialanie:
(direct) ((SP))
(SP) (SP) - 1
Format:
1 1 0 1 0 0 0 0  direct
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

PUSH direct
Dzialanie:
(SP) (SP) + 1
((SP)) (direct)
Format:
1 1 0 0 0 0 0 0  direct
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

RET
Dzialanie:
(PC15-8) ((SP))
(SP) (SP) - 1
(PC7-0) ((SP))
(SP) (SP) - 1
Format:
0 0 1 0 0 0 1 0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

RETI
Dzialanie:
(PC15-8) ((SP))
(SP) (SP) - 1
(PC7-0) ((SP))
(SP) (SP) - 1
Format:
0 0 1 1 0 0 1 0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

RL A
Dzialanie:
(An + 1) (An)  n = 0-6
(A0) (A7)
Format:
0 0 1 0 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

RLC A
Dzialanie:
(An + 1) (An)  n = 0-6
(A0)   (C)
(C) (A7)
Format:
0 0 1 1 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C

RR A
Dzialanie:
(An) (An + 1)  n = 0-6
(A7) (A0)
Format:
0 0 0 0 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

RRC A
Dzialanie:
(An) (An + 1)  n = 0-6
(A7)   (C)
(C) (A0)
Format:
0 0 0 1 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C

SETB C
Dzialanie:
(C) 1
Format:
1 1 0 1 0 0 1 1
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C

SETB bit
Dzialanie:
(bit) 1
Format:
1 1 0 1 0 0 1 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

SJMP
Dzialanie:
(PC) (PC) + 2
(PC) (PC) + rel
Format:
1 0 0 0 0 0 0 0
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

SUBB A,Rn
Dzialanie:
(A) (A) - (C) - (Rn)
Format:
1 0 0 1 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SUBB A,direct
Dzialanie:
(A) (A) - (C) - (direct)
Format:
1 0 0 1 1 0 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SUBB A,@Ri
Dzialanie:
(A) (A) - (C) - ((Ri))
Format:
1 0 0 1 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SUBB A,#data
Dzialanie:
(A) (A) - (C) - #data
Format:
1 0 0 1 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SWAP A
Dzialanie:
(A3-0) (A7-4)
Format:
1 1 0 0 0 1 0 0
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

XCH A,Rn
Dzialanie:
(A) (Rn)
Format:
1 1 0 0 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XCH A,direct
Dzialanie:
(A) (direct)
Format:
1 1 0 0 0 1 0 0  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XCH A,@Ri
Dzialanie:
(A) ((Ri))
Format:
1 1 0 0 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XCHD A,@Ri
Dzialanie:
(A3-0) ((Ri)3-0)
Format:
1 1 0 1 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XRL A,Rn
Dzialanie:
(A) (A) xor (Rn)
Format:
0 1 1 0 1 r r r
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XRL A,direct
Dzialanie:
(A) (A) xor (direct)
Format:
0 1 1 0 0 1 0 1  direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XRL A,@Ri
Dzialanie:
(A) (A) xor ((Ri))
Format:
0 1 1 0 0 1 1 i
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XRL A,#data
Dzialanie:
(A) (A) xor #data
Format:
0 1 1 0 0 1 0 0   data
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: P

XRL direct,A
Dzialanie:
(direct) (direct) xor (A)
Format:
0 1 1 0 0 0 1 0   direct
Liczba cykli maszynowych: 1
Zmiana stanu flag: nie zmienia

XRL direct,#data
Dzialanie:
(direct ) (direct) xor #data
Format:
0 1 1 0 0 0 1 1   direct   data
Liczba cykli maszynowych: 2
Zmiana stanu flag: nie zmienia

Komentarzelink W układzie Intel 8051 jest zaimplementowany system wieloźródłowy przerwań o dwóch priorytetach z możliwością zagnieżdżania. Czas reakcji po wystąpieniu żądania obsługi zawiera się między 3 a 7 s przy zegarze 12MHz.