Wyświetlacz LCD

Zastosowany w systemie dydaktycznym wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD ma pamięć danych (znaków) równą: 2x40=80bajtów. Zawartość tej pamięci może być wyświetlana w oknie 2x16 znaków ( jak na poniższym rysunku).

Format określania położenia kursora pokazany jest poniżej, przy czym Y jest numerem wiersza, SS - numerem aktywnego okna a XXXX - przesunięciem kursora od początku okna.

 

Procedury obsługi są na stałe zaimplementowane w pamięci ROM systemu, użytkownik może je również oprogramować samodzielnie.

 

Procedury zaimplementowane w ROM sterownika oraz ich adresy:

 

 

Komentarzelink W układzie Intel 8051 jest zaimplementowany system wieloźródłowy przerwań o dwóch priorytetach z możliwością zagnieżdżania. Czas reakcji po wystąpieniu żądania obsługi zawiera się między 3 a 7 s przy zegarze 12MHz.link Prezentujemy listę instrukcji - mikroprocesor 8051 ( Intel 8051 ): ACALL addr11 Dzialanie: (PC)  (PC) + 2 (SP)  (SP) + 1 ((SP))  (PC7-0) (SP)  (SP) + 1 ((SP))  (PC15-8) (PC10-0)  addr11