Czym jest Lean Thinking i dlaczego warto przestawić swoje myślenie?

Lean ThinkingZmiana sposobu myślenia o procesach produkcji nierzadko może przyczynić się do znaczącej ich uproszczenia oraz optymalizacji. Czym jest Lean Thinking oraz dlaczego warto zacząć praktykować "szczupłe myślenie" w branży IT?

Czym jest Lean Thinking?

Lean Thinking oznacza podejście, które polega na koncentracji uwagi na nabywcy produktu, a także skoncentrowaniu się na wyeliminowaniu zbędnych zakłóceń oraz nadmiarowych działań mogących obniżyć jakość produktu, a także przyczynić się do niepotrzebnego zwiększenia kosztów jego produkcji.

Lean Thinking można oprzeć na trzech filarach myślowych:

 • Tworzenie wartości to nadrzędna wartość pozwalająca się bogacić
 • Za wszelką cenę należy unikać marnotrawstwa
 • Zawsze należy szukać lepszego, bardziej "lean" rozwiązania

„Szczupłe myślenie” oznacza stosowanie minimalnych środków do osiągania maksymalnych efektów. Zatem dzięki Lean Thinking możliwe jest zredukowanie ilości zasobów, działań i środków do optymalnie niskiej wartości przy tworzeniu odpowiedniej wartości dla klienta końcowego. Podczas procesów produkcyjnych osoba stosująca Lean Thinking powinna identyfikować się z klientem i będąc "w jego skórze" poszukiwać oraz definiować wartość, jaką mogą dostarczyć tworzone przez firmę produkty. Innymi słowy, Lean Thinking to proces myślowy, który pozwala uzyskać doskonałość operacyjną przedsiębiorstwa.

Flow Thinking - operacje realizowane podczas "szczupłego myślenia"

Flow Thinking (pl. płynne myślenie) określa pięć podstawowych kroków, jakie należy podjąć podczas wdrażania Lean Thinking do organizacji i procesu produkcyjnego. Są to:

 • Zidentyfikowanie działań tworzących wartość
 • Ułożenie działań w strumieniu wartości (w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych)
 • Wyeliminowanie działań z procesu produkcyjnego i operacyjnego, które nie generują wartości
 • Oparcie procesu produkcji, który wychodzi od nabywcy (strategia pull)
 • Ciągłe poszukiwanie lepszych i doskonalszych rozwiązań, które usprawnią proces produkcji

Warto zatrzymać się na chwilę przy sterowaniu produkcją przez nabywcę. Oparcie procesu produkcyjnego na strategii pull wiąże się niejako z metodologią Kanban, jednak można połączyć ją z procesem "szczupłego myślenia" o produkcji. Strategia pull zakłada, iż cały proces produkcyjny rozpoczyna się od zamówienia produktu przez klienta. Zamówienie to rozpoczyna proces produkcyjny. Jest to przeciwieństwo procesów opartych na strategii push.

System organizacji 5S zgodny z normami Lean Thinking

Innym dość ważnym narzędziem stosowanym przy zmianach procesów myślowych w firmach, jest wdrażanie systemu organizacji 5S. System ten zakłada, że chaos panujący w miejscu produkcji lub innych miejscach pracy organizacji skutkuje utrudnieniem w identyfikacji problemów, z którymi boryka się przedsiębiorstwo, a także może okazać się czynnikiem zwiększającym ryzyko powstawania błędów i wypadków.

System organizacji 5S składa się z pięciu czynności:

 • Sort, czyli segregowanie zarówno potrzebnych, jak i niepotrzebnych przedmiotów
 • Set in order, czyli aranżowanie miejsca składowania przedmiotów
 • Shine, czyli dbanie o czystość w miejscu pracy
 • Standardize, czyli ustalenie standardów powyższych trzech "S"
 • Sustain, czyli trzymanie się systemu organizacji 5S

Dlaczego warto przestawić swoje myślenie?

Lean Thinking to koncepcja, której odpowiednie wdrożenie jest w stanie przynieść przedsiębiorstwu produkcyjnemu oraz firmom działającym w branży IT wiele wymiernych korzyści. Kluczowymi z nich są: zredukowanie zbędnych kosztów operacyjnych i produkcyjnych, zwiększenie wydajności funkcjonowania firmy, a także usprawnienie przepływu informacji pomiędzy zespołami pracowników.

Artykuł opracowany przy współpracy z ProCognita - firmą oferującą szkolenia, doradztwo i wykłady z zakresu Agile i Lean.

Ocena: 5.0

Komentarze