Czym jest system operacyjny?

System operacyjnyW informatyce systemem operacyjnym nazywamy oprogramowanie, które służy do zarządzania systemem komputerowym. Poza tym, system tworzy środowisko, w jakim ma miejsce uruchamianie oraz kontrolowanie zadań, jakie zleca komputerowi jego użytkownik.

W tej kwestii system operacyjny przydziela do każdego zadania odpowiednia ilość pamięci operacyjnej. Podobnie jest z czasem procesora: planuje oraz przydziela go odpowiednio do każdego zadania.

System operacyjny pozwala na wykonywanie kilku zadań w tym samym czasie, zapewniając procesom jednolitość. Poszczególne zadania są ze sobą zsynchronizowane, a system operacyjny odpowiada za komunikację pomiędzy poszczególnymi działaniami. Systemom operacyjnym powierza się również kompleksowe zarządzanie plikami oraz połączeniami z siecią. Aby komputer lepiej komunikował się z użytkownikiem, wiele systemów operacyjnych jest wyposażonych w nowoczesne środowiska graniczne. Każdy system operacyjny zbudowany jest z trzech, podstawowych części: jądra, systemu plików oraz powłoki.

Jądro systemu operacyjnego

Jądro systemu operacyjnego jest elementem, który kontroluje zadania, jakie są obecnie wykonywane. W jądrze ma miejsce planowanie czasu procesora, czyli ustalanie, jak wiele czasu zostanie przewidziane na dane zadania. Bardzo ważny jest też przełącznik zadań. Dzięki niemu możliwe jest dowolne poruszanie się pomiędzy rozpoczętymi zadaniami. W jądrze znajduje się także kilka istotnych modułów. Odpowiadają one za pamięć, urządzenia czy komunikację między poszczególnymi działaniami.

Powłoka systemu operacyjnego

Powłoką systemu operacyjnego określmy program, który pozwala na odpowiednią komunikację pomiędzy systemem operacyjnym a użytkownikiem komputera.

System plików

System plików z kolei jest niezbędny do zapisywania uzyskanych danych na różnych nośnikach. System operacyjny oprócz zarządzania pamięcią operacyjną oraz procesorem, zarządza również pamięcią masową, plikami, przestrzenią na dysku, ochroną danych czy urządzeniami zewnętrznymi, jakie podłączane są do komputera. Tymi urządzeniami mogą być drukarki, skanery, ale także aparaty fotograficzne.

Ocena: 4.0

Komentarze