Definicja oprogramowania

OprogramowanieOprogramowanie - całokształt środków programowania związanych z określonym modelem komputera, a nieraz i z rodziną komputerów.

W skład oprogramowania wchodzą języki programowania razem z ich programami tłumaczącymi lub programami kompilującymi, systemy operacyjne oraz wszystkie programy i podprogramy zawarte w bibliotece programów.

Podstawowe oprogramowanie wykonywane jest przez producenta i dostarczane przy zakupie komputera, część oprogramowania może być udostępniona za dodatkową opłatą.

Użytkownik może rozszerzać oprogramowanie przez włączanie do biblioteki tych programów użytkowych, które mają charakter uniwersalny i mogą być wykorzystane w innych zastosowaniach problemowych.

Podstawowe rodzaje oprogramowania

Ze względu na przeznaczenie oprogramowanie można podzielić na standardowe, podstawowe i systemowe.

Oprogramowanie podstawowe - zasadnicza część oprogramowania standardowego przeznaczona do realizacji programów standardowych związanych z przetwarzaniem danych i obliczeniami naukowo-technicznymi.

Oprogramowanie problemowe - oprogramowanie sporządzone dla danego typu komputera lub rodziny komputerów i dotyczące przetwarzania danych w określonym problemie mogącym występować w kilku dziedzinach. Skraca cykl projektowania i wdrażania systemów informatycznych.

Komentarze