Dowiedz się, co eksperci sądzą o RPA w 2021 roku

Robotic Process AutomationRobotic Process Automation to rozwiązanie, które jest ukłonem w stronę organizacji wykorzystujących wiele różnych aplikacji i systemów podczas realizacji standardowych procesów biznesowych. To dzięki idei automatyzacji i robotyzacji praca może być wykonywana szybciej, taniej i lepiej jakościowo. Czym dokładnie jest RPA i jaki ma wpływ na biznes?

Czym jest Robotic Process Automation?

Narzędzie klasy Robotic Process Automation to rozwiązanie, które umożliwia automatyzację istniejących już w ramach przedsiębiorstwa procesów polegających na wykonywaniu zadań wymagających wykorzystania kilku różnych systemów informatycznych.

RPA po wdrożeniu samodzielnie wykonuje czynności, które są relatywnie proste, nie wymagają ingerencji człowieka, jednakże są na tyle pracochłonne, że w tradycyjnych warunkach zajęłyby znacznie dłużej. Robot jest projektowany i tworzony w oparciu o konkretny schemat instrukcji, który prowadzi od początku do końca wykonania czynności w ramach danego procesu.

Jakie procesy mogą zostać poddane robotyzacji?

RPA umożliwia zautomatyzowanie, a co za tym idzie, zastąpienie człowieka w takich czynnościach jak logowanie się do różnych systemów, pobieranie danych, generowanie raportów, przenoszenie plików czy wysyłka cyklicznych wiadomości e-mail.

Tak szerokie spektrum możliwości systemu klasy RPA sprawia, że jest to rozwiązanie o bardzo szerokim zastosowaniu w organizacjach działających w przeróżnych branżach. Firmy z branży finansowej, handlowej, produkcyjnej, ubezpieczeniowej z powodzeniem mogą wykorzystać robotyzację procesów biznesowych, niejako uwalniając pracowników, którzy mogą zająć się bardziej angażującymi obowiązkami.

Korzyści wynikające z wdrożenia Robotic Process Automation

Choć sam proces wdrożenia narzędzi typu RPA może być sporym wyzwaniem, to jednak każde przedsiębiorstwo decydujące się na ten krok szybko zauważy, jak wiele korzyści wynika z faktu takiego usprawnienia.

Przede wszystkim znaczne usprawnienie procesów biznesowych pod kątem wzmożonej produktywności i mniejszych nakładów finansowych. Robot może wykonywać daną czynność 24 godziny na dobę bez potrzeby ingerencji człowieka. Dodatkowo zawsze dana czynność jest wykonywana równie szybko i bezbłędnie. To właśnie wysoka jakość efektu finalnego procesu jest kolejnym dużym atutem przemawiającym za wdrożeniem RPA. Pracownik, który jest delegowany do ciągłego wykonywania jednej, żmudnej czynności może z czasem wykonywać proste błędy, które skutkują obniżeniem jakości. Robot nigdy się nie zmęczy, co daje nam w długim okresie gwarancję satysfakcji klientów.

Jakie zagrożenia niesie za sobą wdrożenie RPA?

Czy wdrożenie RPA niesie za sobą jakieś ryzyka, które możemy identyfikować jako wady takiego rozwiązania? To wszystko zależy od organizacji i jej nastawienia do robotyzacji biznesu. Jeśli kadra zarządcza podejmująca decyzję o wdrożeniu systemu klasy RPA nie zadba o odpowiednie komunikowanie zmian, prędzej czy później zdezorientowani pracownicy mogą być nieusatysfakcjonowani ideą odbierania im dobrze znanej pracy.

Dlatego też wraz z wdrożeniem tego typu innowacji niezbędne jest zorganizowanie skutecznej kampanii informacyjnej, która ma na celu rozpropagowanie idei automatyzacji, zapoznanie pracowników z wszystkimi korzyściami tego rozwiązania.

Inna kwestia to dobre rozpoznanie procesu, który ma być poddany automatyzacji. Jeśli firma nie przeanalizuje dobrze całego procesu, może okazać się, że ten konkretny proces poddany robotyzacji nie przynosi żadnych konkretnych korzyści.

Czy RPA to przyszłość nowoczesnego biznesu?

Robotic Process Automation to narzędzie, które od kilku lat jest powszechnie wykorzystywane w biznesie zorientowanym na automatyzację i optymalizację. To bardzo ważne, by coraz więcej firm z różnych branż doceniało potęgę rozwiązań umożliwiających realizowanie coraz ambitniejszych celów biznesowych.

RPA to przyszłość w wielu branżach, czego dowodem są coraz dalej idące idee takie jak kognitywna automatyzacja, hiperautomatyzacja i wiele innych. Firma, która chce utrzymać swoją przewagę konkurencyjną na rynku, musi w końcu popłynąć z prądem innowacji i wdrożyć rozwiązania automatyzujące.

Komentarze