Formy kształcenia e-learningu

Formy kształcenia e-learninguWśród nauczania na odległość wyróżnić można cztery jego najważniejsze formy. Należą do nich: prezentacje w sieci tzw. samokształcenie, szkolenia synchroniczne, szkolenia, asynchroniczne i szkolenia mieszane.

Samokształcenie

Samokształcenie czyli prezentacje w sieci polegają na zamieszczaniu w sieci artykułów, prezentacji, analizy z badań, Jest to bardzo bierna forma e-learningu. Kształcący się bowiem dostają suche informacje, poparte jakimiś przykładami, nie mogą jednak odczuć tego w praktyce, nie mogą zadawać pytać, rozchwiać swoich wątpliwości, wykonywać ćwiczeń. To nic innego jak przeczytanie książki.

Szkolenia synchroniczne

Szkolenia synchroniczne natomiast polegają na uczestnictwie w danym czasie w wykładach poprzez sieć internetową z obecnością nauczyciela - instruktora i innych uczestników. Przekaz wiedzy odbywa się przez wideokonferencje, czat, czy też przekaz audio.

Szkolenia asynchroniczne

Z kolei szkolenia asynchroniczne polegają na kontaktowaniu się z nauczycielem czy innymi uczestnikami kursu poprzez uczestniczenie w dyskusjach, czatach na temat zamieszczonych w sieci artykułów, badań, posługiwanie się pocztą elektroniczną. Szkolenia te charakteryzują się tym, że uczestnik podlega kontroli i ocenie ze strony instruktora, a nauka odbywa się we własnym tempie.

Szkolenia mieszane

Natomiast szkolenia mieszane to nic innego jak połączenie ze sobą szkoleń asynchronicznego z synchronicznym. Czyli połączenie nauczania na odległość z nauczaniem w auli wykładowej. Oznacza to, że kurs może zacząć się tradycyjnym nauczaniem w sali, a następnie przejść do korzystania z platformy e-learningowej zdalnie.

Jeśli chodzi o to które z wyżej przedstawionych form nauczania na odległość jest najlepsze, to chyba szkolenie mieszane. Na każdym etapie nauczania mamy kontakt z nauczycielem, współuczestnikami, uczymy się co prawda sami, jednak mamy możliwość dowiedzenia się więcej ze względu na kontakty, materiały, mając możliwość zadawania pytań, a nasza praca na każdym etapie jest kontrolowana. Czasami bowiem nic nie zastąpi kontaktu z wykładowcą twarzą w twarz.

Komentarze