Jak przebiega testowanie użyteczności?

Testowanie użytecznościDeveloperzy tworzą strony, programy i aplikacje nie dla siebie i sobie podobnych specjalistów, ale dla zróżnicowanego grona odbiorców z niejednorodnymi umiejętnościami i wiedzą. W związku z tym przed wypuszczeniem produktu konieczne jest sprawdzenie użyteczności (testy UX) witryny lub oprogramowania. Jak przebiega ten proces i w jaki sposób się go przeprowadza?

Czym jest testowanie użyteczności?

Ogólnie rzecz ujmując, testowanie użyteczności to obserwacja użytkowników wykonujących różne zadania w programie lub na stronie. Dzięki temu wykształceni specjaliści mogą zrozumieć działanie oraz motywy przyszłych użytkowników produktu, sprawdzić jego wartość biznesową oraz wprowadzić modyfikacje pozwalające na ulepszenie informatycznego tworu. Specjaliści twierdzą, że do głównych celów testowania użyteczności zalicza się: sprawdzenie, czy dany program lub strona działa skutecznie, pozwalając użytkownikom na osiągnięcie założonego przez nich celu, jest efektywna oraz czy korzystanie z niej daje satysfakcję odbiorcom. Dodatkowo można także zmierzyć łatwość opanowania jej działania przez użytkownika, bezproblemowość obsługi, zrozumiałość oraz atrakcyjność, co stanowi cenne źródło informacji o tworzonym produkcie.

Przebieg testów użyteczności

Przeprowadzenie testów użyteczności można podzielić na etapy, dzięki którym zrealizowanie działań jest bardziej spójne i proste. Pierwszym krokiem testów UX jest przygotowanie do nich. Niezwykle istotne jest określenie, przed jakim problemem badawczym się staje, jaki jest cel testu, a także jaka jest grupa docelowa danego oprogramowania lub witryny. Na tym etapie nie można także zapominać o: utworzeniu scenariuszu użycia, planie testów, wyborze techniki badawczej, przygotowaniu sprzętu, na którym odbędzie się testowanie oraz rekrutacji uczestników badania (ten etap przez wielu uważany jest za najtrudniejszy w całym procesie testowania użyteczności). Po przygotowaniach można przystąpić do przeprowadzania testów z użytkownikami. Ważnym krokiem jest wprowadzenie ich w tematykę użyteczności i celu badania oraz konkretne określenie, jakie są oczekiwania względem nich. Następnie przeprowadzane jest sprawdzenie UX za pomocą wcześniej określonych metod - użytkownik działa w środowisku, a jego reakcje są monitorowane. Po ich zakończeniu uczestnicy testów mogą być poproszeni o odpowiedź na kilka pytań związanych z przeprowadzanym badaniem. Ostatnim, nie mniej ważnym etapem, testowania UX jest analiza zgromadzonych danych, wyciągnięcie wniosków oraz przedstawienie wyników badania interesariuszom.

Jakie są techniki testowania użyteczności?

Testowanie użyteczności można być skomplikowanym procesem nastawionym na różne cele, dlatego do przeprowadzenia go, stosować można różnorodne metody. Pierwszą z nich jest Click-Tracking, która opiera się na śledzeniu ruchów myszki testującego użytkownika. Ponadto wykorzystywana jest także technika Eye-Tracking, pozwalająca na sprawdzenie przebiegu ruchów gałki ocznej badanego oraz rozmiaru jego źrenicy podczas zapoznawania się z treściami witryny, oprogramowania. Ponadto przeprowadzane mogą być testy zadaniowe polegające na wykonaniu przez użytkownika czynności określonych przez badacza przed rozpoczęciem działania. Popularnością cieszą się również:

  • metoda wspólnego odkrywania, w której użytkownicy działają dwójkami, a badacz sprawdza, w których momentach napotykają problemy, konsultują się ze sobą lub kwestionują wzajemne działania,
  • protokół "myślenia na głos", podczas którego uczestnik na bieżąco dzieli się swoimi przemyśleniami i odczuciami,
  • testowanie retrospektywne podobne do wcześniejszego, jednak różnicę stanowi czas wyrażania opinii - po zakończeni badania,
  • metoda "Coachingu", w której uczestnicy mogą zadawać pytania osobie, która dobrze zna działanie programu,
  • testy A/B polegające na wykorzystaniu dwóch możliwości, by osiągnąć dany cel i sprawdzeniu, która z nich jest bardziej efektywna.

Komentarze