Lokalizacja serwerowni - jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie?

SerwerowniaSerwerownia to specjalnie wydzielone pomieszczenie, które funkcjonuje jako środowisko pracy serwerów oraz różnych elementów sieci komputerowych. Urządzenia takie jak serwer rack 1u czy serwer 2u najczęściej umieszczane są w specjalnych szafach stelażowych. W serwerowni muszą być utrzymane odpowiednie warunki, aby wszystkie elementy wyposażenia działały prawidłowo. Jej projekt oraz późniejsza eksploatacja wymagają zapewnienia ciągłości pracy serwerów, a także bezpieczeństwa całej infrastruktury oraz przetwarzanych danych.

Zabezpieczenia fizyczne

W serwerowni zawsze powinna być utrzymana odpowiednia temperatura oraz wilgotność powietrza. W pomieszczeniach tych stosuje się specjalne czujniki parametrów, które korygują zmiany w sposób automatyczny. Aby każdy serwer rack 2u czy serwer 3u zachował ciągłość pracy, konieczne jest zastosowanie przynajmniej dwóch źródeł zasilania oraz zasilania awaryjnego. Serwery storage wymagają zwykle dodatkowych łączy od dostawców internetu, co umożliwia ich pracę nawet podczas awarii. Serwerownie często wykładane są specjalnymi matami i dywanami, które zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Dostęp do pomieszczenia powinien być ograniczony różnymi systemami kontroli, a w niektórych przypadkach zaleca się zastosowanie autonomicznego systemu przeciwpożarowego. Każdy serwer rack musi mieć dostęp do okablowania, którego prowadzenie ułatwiają modularne podłogi technologiczne.

Serwerownia

Zabezpieczenia techniczne

W serwerowni powinien znaleźć się system kontroli dostępu, który zapewnia możliwość wejścia do pomieszczenia jedynie osobom upoważnionym. Przydatnym rozwiązaniem jest także system monitoringu wizyjnego, zapewniający podgląd wnętrza oraz umożliwiający wykrycie obecności intruzów. W serwerowniach zaleca się też zastosowanie systemu sygnalizacji włamania, pozwalającego na zaalarmowanie o próbach nieuprawnionego dostępu. Pomieszczenie może być objęte odrębną strefą alarmową, dzięki czemu będzie można wyłączać i włączać ją niezależnie od innych obszarów budynku. Systemy bezpieczeństwa zintegrować można między sobą, a dodatkową ochronę każdego urządzenia zapewni wytrzymała obudowa serwerowa.

Zabezpieczenia środowiskowe

Utrata zasilania należy do podstawowych zagrożeń w serwerowniach, dlatego należy wyposażyć je w różne formy awaryjnego zabezpieczenia. W ten sposób zapewnić można nieprzerwaną pracę pomieszczenia, nawet w przypadku różnych problemów z dostawą energii. Najczęściej stosuje się zapasowe źródła w postaci UPS, które posiadają wbudowane stabilizatory i chronią przed skokami napięcia. Serwerownia powinna być zasilana wydzielonym systemem, a każdy serwer rack 3u i pozostałe urządzenia elektryczne w niej pracujące - odpowiednio uziemione. Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową, natomiast linie komunikacyjne i zasilające - w odpowiednie filtry odgromowe.

Serwerownia

Zabezpieczenia organizacyjne

Z instrukcją obsługi serwerowni powinna się zapoznać każda osoba posiadająca dostęp do centrum danych, czego potwierdzeniem musi być podpisanie protokołu. W dokumencie tym opisane powinny być wszystkie instalacje, urządzenia i systemy serwerowe znajdujące się w pomieszczeniu, takie jak każda szafa rack czy obudowa do serwera. Dokumentacja musi też zawierać informacje dotyczące reguł postępowania w razie wystąpienia zagrożenia, np. zaniku zasilania czy przypadkowego uruchomienia. Nie bez znaczenia pozostaje również instrukcja zarządzania całym systemem informatycznym, która definiuje sposoby jego ochrony. Każda firma indywidualnie opracowuje taką instrukcję, a z jej treścią musi zapoznać się każdy pracownik mający dostęp do danych. Serwer 1u oraz inne przydatne produkty posiada oferujący serwery sklep: https://bizserver.eu/. W serwerowni nie powinna natomiast znajdować się aktualna kopia zapasowa danych. Istnieją różne zalecenia odnośnie ich przechowywania, jednak dla bezpieczeństwa rekomenduje się trzymanie backupu w zupełnie innej lokalizacji lub przynajmniej innej strefie pożarowej.

Komentarze