Mobilne rozwiązania Auto ID w praktyce

Auto IDSpecjalista radzi jakie powinny być kryteria doboru wyspecjalizowanego osprzętu wspierającego codzienne zadania pracowników terenowych.

Przenośne komputery, terminale danych, przemysłowe tablety, czytniki kodów i drukarki często zastępują standardowe urządzenia stacjonarne. Ich głównym atutem jest mobilność, która pozwala na wykonywanie nawet bardzo skomplikowanych operacji w ruchu. Dzięki niej pracownicy oszczędzają swój czas, a ich praca staje się bardziej wydajna. Wydruk potwierdzeń i awizo przez kurierów dostarczających paczki, wydruk paragonów w taksówkach i punktach sprzedaży obwoźnej czy rejestracja wejść na plenerowej imprezie masowej to tylko nieliczne z możliwych zastosowań jakim z łatwością sprostają.

Mobilność niesie za sobą jednak ogromne ryzyko. Miniaturowy sprzęt jest relatywnie drogi i aby osiągnąć zwrot z inwestycji, musi spełniać swoje zadania odpowiednio długo. Patrząc z tej perspektywy, oprócz ceny, należy wziąć pod uwagę cały szereg aspektów wpływających na poprawne działanie sprzętu. Najważniejszym elementem, na który musimy zwrócić uwagę jest odpowiednie dopasowanie funkcji urządzeń do potrzeb pracowników. W przypadku sprzętu mobilnego warto określić czemu ma służyć. W zależności od tego czy praca odbywa się wewnątrz czy na zewnątrz pomieszczenia różnić powinny się konfiguracje i parametry urządzeń. Jeżeli użytkownik skanuje lub drukuje duże ilości kodów to warto ustalić w jakich warunkach będzie się ten proces odbywał. Znaczenie ma zarówno rodzaj kodów oraz ich położenie, a jeśli chodzi o czytniki i terminale danych, również dystans z którego najczęściej wykonywana jest wspomniana operacja. Konieczne jest także ustalenie niezbędnych interfejsów komunikacyjnych oraz sposobu komunikowania się sprzętu z siecią w celu wymiany informacji. Paleta interfejsów komunikacyjnych jest bardzo szeroka, a wybór odpowiedniego sposobu komunikacji będzie determinował jej efektywność. To natomiast jest bardzo ważne z perspektywy wygody i ergonomii pracy z urządzeniem. Kluczowe jest również określenie wymaganej odporności sprzętu. Praca w terenie obarczona jest ryzykiem wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Nagły deszcz, upadek do wody czy częściowe zalanie dla niektórych urządzeń może oznaczać wizytę w serwisie. Większość z urządzeń obecnych na rynku posiada już stosunkowo wysokie parametry określające poziom szczelności i odporności na regularne wstrząsy jednak jest zdecydowanie jest to element wymagający szczególnej ostrożności.

Jednak z naszego doświadczenia wynika, że wysiłek włożony w ocenę i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań Auto ID bardzo szybko się zwraca. Dobrane do potrzeb urządzenie może być nieocenionym asystentem pracownika, a odpowiednio skonstruowana architektura pozwoli na znaczące zwiększenie jego wydajności. Jeżeli zachowane zostaną wszystkie wspomniane elementy dobrych praktyk to urządzenia powinny służyć długo i niezawodnie. To natomiast przełoży się na brak przestojów w procesach i jeszcze większe korzyści. Do tego dochodzą jeszcze poważne ograniczenie popełnianych pomyłek i zadowolenie pracowników, których praca ulegnie znacznemu uproszczeniu.

Jak widać mobilność urządzeń może być bardzo pomocna w codziennych zadaniach pracowników terenowych. Przechodząc jednak na urządzenia mobilne warto dokonać dogłębnej analizy potrzeb i rutynowych procesów wykonywanych przez użytkowników sprzętu. Z tego też względu zalecamy kontakt ze specjalistą, który posiada odpowiedni poziom wiedzy na temat rynkowych rozwiązań, ich możliwości i ograniczeń. Dogłębna analiza powinna umożliwić określenie sprzętu, który sprawdzi się w warunkach codziennego użytkowania i zapewni mu długotrwałe funkcjonowanie.

Artykuł został przygotowany przez firmę Koncept-L S.A. specjalizującej się w dystrybucji sprzętu Auto ID.

Komentarze