Nazwa firmy a domena internetowa

Nazwa firmy a domena internetowaW artykule poruszona jest tematyka nazw domen internetowych dla firm. Dowiedz się, jak powinien wyglądać odpowiedni adres internetowy Twojego biznesu. Przeczytaj, jakie zagrożenia możesz napotkać. Naucz się, jak skutecznie chronić swoją własność, by nie stracić domeny internetowej firmy.

Nazwa firmy z domeną internetową to podstawa prowadzenia biznesu. Warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniom związanych z nazwami firm i ich domenami, by skutecznie prowadzić interesy.

Nazwa firmy

Domena internetowa firmy

Każda strona internetowa firmy musi być zarejestrowana pod konkretną domeną. Rejestratorem domen w Polsce jest NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Rejestracji, od 1 grudnia 2015 roku dokonywać trzeba za pośrednictwem akredytowanych Partnerów NASK. Domeny internetowe składają się z ciągu znaków reprezentujących indywidualny numer IP danej jednostki komputerowej. Dla ułatwienia użytkownikom korzystania z Internetu, jak również w celu wzmocnienia zapamiętywalności adresu, ciąg cyfr numeru IP zastępowany jest wybraną kombinacją znaków. Zamiast wpisywać długi adres strony w zapisie cyfrowym 195.149.229.138, wystarczy że wpiszemy adres 6krokow.pl, a system przeniesie nas domyślnie do poradnika biznesowego dla osób zakładających firmę, który zarejestrowany jest na domenie "6krokow.pl".

Tworzenie nazwy domeny firmy

Tworząc nazwę firmy, dobrze jest upewnić się wcześniej, że domena internetowa o tym samym brzmieniu jest wolna. To znaczy, że będziemy mogli wykupić domenę internetową, gdzie nazwa naszej firmy będzie stanowić nazwę główną adresu www.

Obecnie wielu przedsiębiorców rejestruje działalność gospodarczą w danej ewidencji, od razu w formie "nazwa.stały sufiks" (" 'nazwa-firmy'.pl"). Najpierw więc rejestrują domenę z firmą w nazwie, potem zaś dokonują rejestracji działalności.

Tworząc domenę firmową dobrze, gdy nazwa firmy jest jednocześnie nazwą główną w adresie, koniecznie z dodatkowym oznaczeniem ".pl". Mądrym posunięciem jest wykupienie domen z oznaczeniami dodatkowymi takimi jak ".eu", ".org", czy też ".com". Dzięki temu zabezpieczysz się przed możliwym w przyszłości szantażem domenowym.

Jeżeli nazwa twojej firmy składa się z kilku słów, w adresie możesz zapisać ją ciągiem bez odstępów lub użyć znaku "-". Przykładowo, adres strony internetowej firmy będącej sklepem z ostrymi przyprawami i przetworami o nazwie "Żądło smaku" możesz zapisać: -"zadlosmaku.pl" lub "zadlo-smaku.pl", jak również z innym rozszerzeniem -"zadlosmaku.eu" lub "zadlo-smaku .eu"

Wyżej przedstawiona nazwa domeny firmy, może być zarejestrowana również z polskimi znakami, dzięki IDN (Internationalized Domain Names) -"żądłosmaku.pl" lub "żądło-smaku.pl".

Jeżeli domena z nazwą Twojej firmy jest już wykorzystywana przez inny podmiot, możesz utworzyć domenę, która będzie skrótem, częścią lub oznaczeniem rodzaju działalności, jaką wykonujesz. Domena fundacji o nazwie "Wspieramy polskie mamy" możemy zapisać ciągiem "wspieramypolskiemamy.pl", skrótem "wpm.pl", częścią "wspieramymamy.pl" lub w formie oznaczenia działalności, np. "fundacjadlamam.pl".

Niektórzy przedsiębiorcy, przy tworzeniu domeny, całkowicie odchodzą od nazwy firmy. Wówczas biznes w Internecie promuje zupełnie nowa marka.

Rozwój marketingu internetowego zwiększył możliwości przedsiębiorców na całym świecie. Wraz z nowymi szansami pojawiły się również i zagrożenia. W przypadku najpopularniejszej formy promocji online - strony internetowej, problemy pojawiają się przy kwestiach dotyczących adresu www. Aby witryna była dostępna dla internautów, poza ulokowaniem jej na serwerze trzeba mieć wykupioną domenę internetową w NASK lub u licencjonowanego partnera tej instytucji. W przypadku biznesu idealnie, gdy wykupiona nazwa domeny firmy jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa. To rodzi spore pole do działania nieuczciwej konkurencji, oszustów internetowych itp.

Nazwa firmy

Nielegalne wykorzystanie domeny firmy

Prowadząc firmę w Internecie należy się spodziewać, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał bezprawnie wykorzystać naszą własność. Dla przypadków naruszeń praw do domen internetowych powstała zupełnie nowa kategoria przestępstw:

1. Cybersquatting (domaingrabbing)

Rejestrowanie przez osoby trzecie domen identycznych z:

  • Zastrzeżonymi znakami towarowymi,
  • Nazwami firm,
  • Nazwiskami lub pseudonimami osób fizycznych,

2. Cyberswildcatting (składowanie domen internetowych)

Rejestracja wielu domen zawierających określone słowa lub znaki towarowe (w doktrynie prawnej niektórzy uważają, że pod cyberswildcatting podchodzi również rejestracja jako domeny słów, które w przyszłości mogą stać się znakami towarowymi).

Oba powyższe przypadki prowadzą w dłuższej perspektywie do szantażu domenowego, gdzie piraci za domenę, na której zależy konkretnemu podmiotami, żądają czasami bardzo wysokich opłat.

3. Typosquatting

Rejestracja domen bardzo podobnych do istniejących już domen oraz:

  • Zastrzeżonych znaków towarowych,
  • Nazw firm,
  • Nazwisk lub pseudonimów osób fizycznych.

Kiedy internauta pomyli się i wpisze adres z błędem, uruchamia się strona typosquattera.

4. Cyber smearing (ośmieszające domeny internetowe)

Rejestracja domeny zawierającej w sobie istniejący znak towarowy wraz z dodatkowym oznaczeniem, które uwłacza temu znakowi, co wywołuje ośmieszenie firmy w Internecie. Zdarza się, że przestępstwo takie popełniają niezadowoleni klienci lub pracownicy firm.

Ochrona praw do nazwy domeny firmy

Możesz bronić się przed bezprawnymi działaniami zarówno przed pojawieniem się takich sytuacji, jak również wtedy, gdy już stałeś się ofiarą szantażu domenowego. Istnieje szereg regulacji prawnych, które stoją na straży bezpieczeństwa Twojej własności. Oto kilka z nich.

Nazwa firmy jako zarejestrowany znak towarowy

Jeśli zastrzeżesz nazwę firmy, jako znak towarowy, znacznie łatwiej będzie Ci - w razie potrzeby - dochodzić swych roszczeń, z tytułu posiadanej domeny. Znak towarowy nie może być znakiem ogólnoinformacyjnym i, o ile każdy znak słowny chroni domenę, to znak słowno-graficzny chroni ją, jeśli w zakresie słownym jest fantazyjny, wymyślony.

Aby była mowa o dochodzeniu jakichkolwiek roszczeń, domena musi być używana bezprawnie, to znaczy naruszać prawo do znaku. Nie kwalifikuje się do tego sytuacja, gdy ktoś wykupuje przed nami domenę z nazwą naszej firmy, a pod tą nazwą prowadzi projekt całkowicie niezwiązany z naszą branżą.

Nazwa firmy

Arbitraż domenowy

W przypadku sporów o nazwy domen internetowych można wystosować pozew do sądu powszechnego, jednak istnieje też możliwość polubownego rozwiązania sporów (ADR). Po złożeniu wniosku do NASK (Polska organizacja zajmująca się systemem nazw domen internetowych) organizacja wysyła stronom do podpisania zapisy na sąd arbitrażowy. W przypadku gdy druga strona nie podpisze się i tym samym odmówi przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, NASK rozwiązuje umowę z takim podmiotem. Wówczas możesz kupić domenę z pożądaną nazwą.

Narzędzia ochrony prawa do nazwy domeny internetowej

Jeżeli osoby trzecie używają nazwy Twojej firmy w domenie i osłabia to pozycję rynkową przedsiębiorstwa lub naraża Cię na straty, możesz zarzucić takiemu podmiotowi naruszenie dobrych obyczajów, powołując się na art. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.o.z.n.k).

Prowadzisz przedsiębiorstwo już dłuższy czas i używasz jego nazwy zgodnie z prawem, a inny przedsiębiorca wykupuje i promuje się domeną internetową z nazwą Twojej firmy. Możesz zarzucić mu złamanie prawa wynikającego z art. 5 u.o.z.n.k, zgodnie z którym zakazanym jest wprowadzanie konsumenta w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy ktoś wykupuje domenę z nazwą firmy już istniejącej na rynku, ale jej nie używa, właściciel firmy może dochodzić swych praw do domeny o tej samej nazwie, ponieważ zgodnie z art. 15 u.o.z.n.k. zabrania się utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku oraz osłabienia ich pozycji na rynku.

Prowadząc działalność gospodarczą pod naszym imieniem i nazwiskiem, chronią nas przepisy prawa cywilnego (m.in. dotyczące nazwy (firmy) osoby fizycznej).

Aby zapobiegać nieuczciwym działaniom ze strony innych uczestników rynku, można wykupić wiele domen o tej samej nazwie głównej, jednak z różnymi rozszerzeniami. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami, które należy uiszczać rok rocznie, na co nie wszystkich przedsiębiorców stać. Jeżeli nie chcesz przeznaczać tak wysokich sum na domeny, zainwestuj przynajmniej w podstawowe rozszerzenia ".pl" oraz ".com". Korzysta z nich automatycznie większość internautów.

Tworząc nazwę firmy oraz kupując prawo do używania domeny internetowej sygnowanej tą nazwą, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że mogą nam grozić nieuczciwe praktyki ze strony innych uczestników rynku. Posiadanie wiedzy z zakresu posiadanych praw i skutecznej ochrony swojej własności da nam dodatkowy atut - pozwoli przewidzieć większość zagrożeń internetowych.

Autor: www.nazwane.pl.

Komentarze

Bartek
Dobry artykuł, nie miałem o tym właściwie pojęcia, dziękuję.
Kasia
Naprawdę wartościowy artykuł, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tematem to zapraszam tutaj:
http://6krokow.pl/bezpieczna-nazwa-dla-firmy/