Obsługa informatyczna firmy i usługi chmurowe

Usługi chmuroweZ każdym rokiem usługi chmurowe są coraz częściej i szerzej stosowane w rozwiązaniach biznesowych. Ciągły rozwój usług chmurowych i ich mnogość, z jednej strony otwiera nowe możliwości zastosowań w firmie, a z drugiej powoduje dezorientację. Bardzo często na pozór analogiczna usługa jest realizowana w skrajnie różny sposób, przez różnych dostawców. Przykładem mogą być np. serwery wirtualne, pamięć masowa w chmurze lub oprogramowanie dostarczane i rozliczane jako usługa.

Rodzaje chmurowych usług informatycznych dla firm

Co do zasady, można rozróżnić cztery główne rodzaje usług chmurowych. Należą do nich:

  • IaaS -  czyli infrastruktura jako usługa. Pod tym pojęciem kryje się najczęściej dostarczanie klientowi określonej infrastruktury imitującej jego fizyczne zasoby, jak na przykład serwery z odpowiednią ilością procesorów, rdzeni, odpowiednią ilością pamięci oraz przestrzenią na dyskach twardych. Dzięki temu Klient może zainstalować swoje oprogramowanie systemowe i aplikacyjne tak, jak gdyby robił to na fizycznym serwerze znajdującym się u niego w biurze.
  • PaaS - platforma jako usługa.  Pod tym pojęciem najczęściej rozumiane jest dostarczanie gotowych platform, czyli infrastruktury z już zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym. Zwykle towarzyszą temu gotowe serwery poszczególnych usług takich jak: kontroler domeny, serwery druku, serwery terminalowe, serwery bazodanowe, serwery pocztowe, serwery plikowe itp.
  • BaaS -  backup jako usługa.  Dotyczy różnego rodzaju kopii zapasowych tworzonych w chmurze. Najczęściej mają postać gotowego, wyspecjalizowanego systemu łączącego odpowiednią przestrzeń dyskową z aplikacją do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi.
  • SaaS - oprogramowanie jako usługa. Ten rodzaj usług chmurowych dotyczy najczęściej oprogramowania dostarczanego dla użytkowników przez Internet, z którego można korzystać tak, jak z systemu zainstalowanego na własnym firmowym serwerze. Aplikacja dostępna w usłudze chmury nie wymaga żadnych specjalnych zasobów po stronie użytkownika. Istnieje także możliwość korzystania z niej zdalnie w naturalny sposób. Usługi chmurowe SaaS najczęściej można spotkać jako gotowe systemy webowe.

Firma IT w Katowicach - usługi chmury

Jeżeli szukasz Firmy IT w Katowicach, która oprócz usług stałej i kompleksowej obsługi informatycznej dla firm, zaoferuje jednocześnie pełne portfolio optymalnie dopasowanych do potrzeb Twojej firmy usług chmurowych, to zapoznaj się z ofertą Centrum Systemów Komputerowych. Firma od ponad 30 lat specjalizuje się w dostarczaniu usług informatycznych, w tym usług stałej obsługi informatycznej, a od kilku lat z sukcesami poszerza także ofertę usług chmurowych we własnym Data Center. W ramach uzupełnienia możliwe jest dostarczenie usług chmurowych dostawców zewnętrznych takich jak na przykład Microsoft Azure.

Komentarze