Optymalizacja zarządzania w produkcji jednostkowej - czy to możliwe?

Produkcja jednostkowaZarówno produkcja masowa, jak i seryjna korzystają z systemów informatycznych służących optymalizacji zarządzania. Niestety, w produkcji jednostkowej dostępność takich rozwiązań jest znikoma. Mamy bowiem do czynienia z produkcją elementów w liczbie jednego, ewentualnie niewielkiej wielokrotności, co oznacza trudności w zaplanowaniu procesu produkcyjnego.

Z pomocą przychodzi narzędzie, jakim jest UniProSoft. Jakie możliwości oferuje i w jaki sposób może na nim skorzystać firma produkująca pojedyncze elementy?

Produkcja jednostkowa - czym się cechuje?

W produkcji jednostkowej liczy się głównie praca ludzkich rąk, w mniejszym zaś stopniu maszyn. Sprzęty, urządzenia czy narzędzia, z których się korzysta, to te uniwersalne, o podstawowych funkcjonalnościach. Wszystkie pozostałe czynności, które trzeba wykonać, praktycznie przy każdym zleceniu są inne, więc powtarzalność jest tu znikoma, a zaplanowanie produkcji niezwykle trudne.

Produkcja jednostkowa to wytwarzanie pojedynczych elementów, unikalnych, o niepowtarzalnych cechach. Niezbędni są wykwalifikowani pracownicy, ponieważ za każdym razem podejmują oni inne czynności. Cały proces produkcji jednostkowej jest zatem długi, kosztowny i trudny, choć dla klienta oznacza możliwość uzyskania towarów o wysokiej wartości, trafiających w potrzeby wąskiego grona odbiorców.

Trudności w zarządzaniu

Zarządzanie produkcją, w ogólnym rozumieniu, ma na celu eliminowanie słabych punktów, ograniczanie kosztów, optymalizowanie poszczególnych etapów, aby wytworzenie produktu odbywało się możliwie szybko, ze zminimalizowaną liczbą błędów, w niskich kosztach, ale bez strat jakościowych.

W produkcjach masowej czy seryjnej, gdzie charakterystyczna jest powtarzalność, łatwo o zaplanowanie procesów produkcyjnych. O tworzenie powtarzalnych harmonogramów, czynności niezbędnych do wykonania. Można stworzyć określony park maszynowy, bo każde zlecenie opiera się na podobnych czynnikach i parametrach. Firmy mając więc do dyspozycji sporo programów czy systemów, które dają im możliwość efektywnego zarządzania produkcją.

W produkcji jednostkowej brak powtarzalności jest największą wadą. Kolejne zlecenie wymaga bowiem najczęściej zastosowania innych maszyn, zmienny jest czas pracy i koszty, niezbędne są odmienne kwalifikacje pracowników.

Jak optymalizować zarządzanie w produkcji jednostkowej? System UniProSoft

Mimo wielu wad, z którymi mierzy się produkcja jednostkowa, to wciąż branża pozwalająca na tworzenie bezkonkurencyjnych produktów, takich, jakich dotąd nie było na rynku, a które pozwalają na zaspokojenie potrzeb odbiorców indywidualnych, firmowych, w tym wielu branż, np. przemysłu.

Z pomocą w tej dziedzinie przychodzi specjalny system informatyczny UniProSoft. Zaprojektowany bazując na doświadczeniu firmy, która wytwarza narzędzia i oprzyrządowanie specjalne. Na co można liczyć korzystając z tego systemu? Przede wszystkim na bazę w postaci podstawowych funkcji oraz dostępności modułów, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb danej firmy.

UniProSoft umożliwia usprawnianie procesów zachodzących w firmie. Pozwala na wprowadzanie danych, ich przetwarzanie, tworzenie statystyk i harmonogramów oraz modyfikacje. W jednym miejscu znajdują się wszystkie informacje na temat przeszłych i bieżących zleceń, dzięki czemu wszyscy pracownicy mają do nich szybki dostęp, a w przyszłych projektach mogą wykorzystać ewentualne powtarzalne elementy.

Finalnie jest to zysk w postaci usprawniania procesów decyzyjnych oraz optymalizowania tak trudnej i wymagającej produkcji jednostkowej.

Komentarze