Omówienie

Cykle

Podstawową operacją wykonywaną przez mikrokontroler jest cykl rozkazowy, który składa się z określo

Mikrokontroler 8151 - przerwania

W układzie Intel 8051 jest zaimplementowany system wieloźródłowy przerwań o dwóch priorytetach z moż

Porty

Linie we/wy mikrokontrolera 8051 pogrupowane są w cztery 8-bitowe porty: •  P0 - linie P0.0/AD0 - P0

Mikrokontroler 8051 - instrukcje

Prezentujemy listę instrukcji - mikroprocesor 8051 ( Intel 8051 ):ACALL addr11 Dzialanie: (PC)  (PC

Rejestry - banki

System 8051 zaopatrzony jest w rejestry uniwersalne i rejestry specjalne. Rejestry  uniwersalne Rn (

Mikrokontroler 8051 - układ sterowania

Najważniejszym zadaniem układu sterowania Intel 8051 jest dekodowanie przesłanego z pamięci programu

Rejestry-flagi

PC 16 - bitowy licznik rozkazow Zawiera adres komorki pamieci, z ktorej bedzie pobierany kod rozkazu

Mikroprocesor jednoukładowy 8051Mikroprocesor 8051

Mikroprocesor jednoukładowy 8051 jest przeznaczony do urządzeń pracujących w czasie rzeczywistym, ta