Rejestry-flagi

PC
16 - bitowy licznik rozkazow
Zawiera adres komorki pamieci, z ktorej bedzie pobierany kod rozkazu
do wykonania.

DPTR
(Datapointer) 82h
16 - bitowy wskaznik danych zlozony z dwoch 8 - bitowych rejestrow:
DPH (83h) - czesc starsza,
DPL (82h) - czesc mlodsza.
Wskaznik ten jest uzywany do adresowania 64kB pamieci zewnetrznej
RAM w trybie indeksowo - rejestrowym np:
MOVX A,@DPTR
lub do pobierania argumentow z pamieci programu, np:
MOVC A,@A+DPTR              

A
(ACC - Accumulator) E0h
Spelnia funkcje takie jak rejestry uniwersalne a ponadto jest w nim
zwykle zawarty jeden z argumentow, oraz jest miejscem wpisu wyniku
operacji arytmetycznych i logicznych wykonywanych przez mikroprocesor.

B
(B - Register) F0h
Rejestr stosowany w operacjach mnozenia i dzielenia, zawierajacy jeden
z argumentow oraz starsza czesc ilorazu lub reszte w operacji dzielenia.
W pozostalych instrukcjach moze byc traktowany jako rejestr uniwersalny.

IP0
Rejestr priorytetow przerwan

SP
(Stack Pointer) 81h
8 - bitowy wskaznik stosu wskazuje ostatnia zajeta komorke stosu
i deklarowany jest w obrebie wewnetrznej pamieci RAM.
Jest on inkrementowany przed schowaniem danych na stosie za pomoca
instrukcji PUSH i CALL i dekrementowany po pobraniu danych ze stosu
przez instrukcje POP, RET i RETI. Po resecie wskaznik stosu przyjmuje
wartosc rowna 07h.

Rn  (n = 0..7)
8 - bitowe rejestry ogolnego zastosowania
Rejestry te znajduja sie w wewnetrznej pamieci RAM i zajmuja adresy
0..1Fh. Sa podzielone na cztery banki rejestrow po osiem rejestrow
w kazdym. W danym momencie mozliwy jest dostep tylko do jednego
z wybranych bankow. Numer aktualnie aktywnego banku rejestrow zapisany
jest w rejestrze slowa statusowego PSW w bitach Rs1 i Rs0
Rs1 Rs0  Nr banku   Adresy rejestrow
0   0      0          00h..07h
0   1      1          08h..0Fh
1   0      2          10h..17h
1   1      3          18h..1Fh

Cy
Flaga przeniesienia C      
Sygnalizuje przekroczenie zakresy liczb calkowitych bez znaku. Jest ona
ustawiana (C = 1) jezeli w wyniku wykonanego dodawania wystapilo
przeniesienie (lub pozyczka przy odejmowaniu) z najbardziej znaczacego
bitu.

Ac
Flaga przeniesienia polowkowego.
Dotyczy przeniesienia miedzy mlodsza i starsza tetrada, miedzy bitami
A4 i A3. Ma znaczenie przy operacjach arytmetycznych liczb zapisanych
w kodzie BCD (rozkaz DA A).

F0
Flaga uzytkownika
Moze byc uzyta jako jako 1 - bitowa komorka pamieci lub 1 - bitowy
rejestr.

Rs
Bity Rs1 i Rs0 sluza do uaktywnienia jednego z bankow rejestrow
R0..R7.

Ov
Flaga nadmiaru
Informuje o przekroczeniu zakresu -128..127 8 - bitowych liczb
calkowitych ze znakiem.
Flaga nadmiaru jest ustawiana (Ov = 1) jesli wystapilo przeniesienie
miedzy 6 i 7 , ktore zmienilo bit 7.
W operacji dzielenia flaga nadmiaru jest ustawiana jesli nastapila
proba podzielenia przez 0, a w operacji mnozenia gdy bardziej znaczacy
bajt wyniku jest niezerowy.

P
Flaga parzystosci.
Po kazdej instrukcji przybiera wartosc 1 gdy liczba jedynek akumulatora
jest nieparzysta i 0 w przeciwnym przypadku.Ocena: 5.0

Komentarze