Przeskok w przemyśle dzięki skanowaniu przestrzennemu

Skanowanie przestrzennePrzestrzenne skanowanie obiektu stało się już dawno temu przełomowym udogodnieniem w branży nie tylko komputerowej i informatycznej. Także medycyna, architektura, projektowanie czy sztuka, zmieniły się dzięki możliwościom skanerów trójwymiarowych, w roli których coraz częściej występują nie tyle skanery, co sprzężone systemy wielu obiektów (kamer lub aparatów) nagrywających obiekt w pełnej krasie i 360 stopniach. Następnie to programy do obróbki grafiki komputerowej odpowiadają za dalszą pracę nad tak pozyskanym modelem, a skanowanie 3D jest często tylko przepustką do chociażby dalszego projektowania czy planowania prac.

Uzyskanie precyzyjnego modelu trójwymiarowego

Uzyskanie bardzo dokładnego i perfekcyjnie odwzorowanego modelu trójwymiarowego dla obiektu istniejącego w rzeczywistości, jest bardzo ważne na licznych etapach prac projektowych, ale także przy wykonywaniu prac konserwacyjnych czy badawczych. Badanie struktur skał czy przedmiotów martwych poprzez ich odpowiednie przeskanowanie trójwymiarowe sprawia, że jeszcze przed naruszeniem zewnętrznych powłok można bezbłędnie odwzorować sobie model w dowolnych programach grafiki komputerowej.

Przeprowadzenie symulacji niszczenia czy rozpadu niektórych przedmiotów bez konieczności ich realnego poddawania niszczącym siłom to kolejny przełom, który jest możliwy dzięki temu, że skanowanie 3D jest już tak powszechne i wszechobecne. A pamiętać trzeba zawsze o tym, że skanowanie jest jedynie pierwszym etapem prac i często dużo ważniejsze jest to, co się później dzieje z tak przygotowanym i opracowanym modelem trójwymiarowym. Coraz częściej może on być bowiem wykorzystany przez tę samą firmę w sprzężonym procesie technologicznym polegającym na wydruku takiego modelu trójwymiarowego.

Produkcja przemysłowa i koncepcyjna

Można więc śmiało stwierdzić, że oferowane przez firmy pokroju https://cubicinch.pl/skanowanie3d skanowanie 3D może być z powodzeniem wykorzystywane zarówno do celów przemysłowych jak i koncepcyjnych. W pierwszym schemacie skanowanie takie pozwala na szybkie uzyskanie wiedzy i wytyczenie precyzyjnego modelu czy wzorca, którego odwzorowanie w przemysłowej skali pozwoli np. na zwiększenie produkcji czy zmniejszenie jej kosztów.

Jednak takie skanowanie może być również początkiem do przeprojektowania lub tworzenia prototypów, poddawanych następnie kolejnym badaniom i konceptualizacjom, aż do uzyskania wersji finalnej, która będzie projektem całkowicie autorskim. Wprowadzenie druku i skanowania trójwymiarowego w tych procesach sprawia, że te same zespoły badawcze są w stanie dużo szybciej i taniej generować nowe pomysły, patenty i projekty.

Ocena: 5.0

Komentarze