Przestępstwa w internecie. Na czym one polegają?

Przestępstwa w internecieRozpowszechnienie Internetu, z którym mamy do czynienia współcześnie, jest oczywiście bardzo korzystne z wielu przyczyn. Jednakże niesie też z sobą skutki negatywne. Jedną z nich jest rozwój tzw. przestępstw internetowych.

Są one coraz częstsze, ponieważ ich popełnianie jest stosunkowo łatwe, a wykrycie - trudne. Na czym polegają owe przestępstwa? Można je, w pewnym uproszczeniu, podzielić na kilka podstawowych grup.

Pierwsza grupa to przestępstwa popełniane w Internecie na polu seksualnym. Czynnościami tego rodzaju mogą być m. in. gromadzenie i wymiana materiałów związanych z pornografią dziecięcą, a także liczne czynności pedofilskie, jak choćby uwodzenie nieletnich. Internet może też służyć jako kanał kontaktu z osobami nieletnimi, które wprowadza się w błąd co do własnych zamiarów i doprowadza do spotkania z nimi. Czynności pedofilskie następują potem w momencie spotkania. Wszystkie przestępstwa tego rodzaju są usilnie zwalczane przez policję. W każdym województwie funkcjonują specjalnie stworzone komórki policji do zwalczania przestępczości internetowej na tle seksualnym. Jednakże, co należy podkreślić, bardzo wiele czynności, o których mowa, jest trudnych do wykrycia, ze względu na przemyślane i ostrożne działania przestępców.

Druga grupa przestępstw internetowych to oszustwa i fałszowanie własnej tożsamości, dokumentów, itp. Bardzo często użytkownicy Internetu podają się za kogoś innego i np. wyłudzają usługi lub nie dokonują za nie płatności. Dotyczy to np. portali umożliwiające dostęp do filmów czy muzyki - część z nich jest płatna, a podanie fałszywej tożsamości może "uwolnić" przestępcę od konieczności płacenia. Rzecz jasna wykrycie tego rodzaju przestępstwa jest możliwe dzięki tzw. IP, czyli unikatowemu kodowi, który posiada każdy komputer. Zawsze można zatem sprawdzić, z jakiego komputera dokonano danego przestępstwa i do kogo on należy. Wyrafinowani przestępcy mają jednak na to sposoby. Należą do nich: dokonywanie przestępstw na cudzych komputerach, ewentualnie, w przypadku zawodowych hakerów, fałszowanie lub ukrywanie IP komputera.

Kolejne przestępstwa dokonywane w Internecie to kradzieże. Mogą to być kradzieże danych, informacji, ale także środków finansowych czy towarów. Przestępstwa tego rodzaju popełniają najczęściej hakerzy lub inne osoby bardzo dobrze posługujące się komputerem i Internetem. Kradną oni informacje o innych osobach, pozwalające im przejmować ich środki finansowe, np. dane do kont bankowych czy kart kredytowych. Kradzieże towarów to z kolei metoda polegająca na zamówieniu towaru i braku dokonania płatności lub fałszowaniu dowodów zapłaty. Podobne przestępstwa są także popełniane "w odwrotną stronę", tzn. osoba, która oferuje sprzedaż danego towaru albo wykonanie usługi pobiera za nie płatność, a towaru nie przesyła.

Zwalczanie wszystkich tych przestępstw jest niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. Aby nie paść ofiarą takich praktyk zaleca się nie podawanie swoich danych w Internecie, kupowanie towarów jedynie od sprawdzonych dostawców, a także nie zawieranie znajomości z użytkownikami Internetu, których tożsamości nie jest się pewnym.

Autor: www.lawcenter.pl.

Komentarze

Zax10
Artykuł ten nic nie wnosi. Stwierdziłem, że policja i prokuratura nie są zainteresowane ściganiem przestępstw komputerowych, nie robią tego, bo nie mają środków? Nie, oczywiście że mają, ale do ich podstawowych działań należy "zaleca się". W momencie, gdy im się na tacy podaje przykład działania przestępcy, oni "zalecają".