Algorytmy standardowe

Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych zwanych liczbami Fibonacciego określony rekurencyjnie w

Schemat Hornera

Schemat Hornera jest algorytmem obliczania wartości wielomianu w punkcie.Każdy wielomian stopnia n j

Metoda "Dziel i zwyciężaj"

Metoda "Dziel i zwyciężaj" (divide and conquer) polega na podzieleniu problemu na mniejsze problemy

Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe polega na porównywaniu parami kolejnych liczb i w przypadku, gdy są ustawione w

Sortowanie przez wybór

Sortowanie przez wybór polega na wyszukiwaniu w zbiorze elementów elementu np. najmniejszego i umies

Sortowanie przez wstawianie

Sortowanie przez wstawianie polega na pobieraniu kolejnych elementów ciągu i poszukaniu dla niego od