Rozszerzenie

Zamiana liczby dziesiętnej na binarną

program zamiana_na_postac_binarna;uses crt;var cyfry:array[1..16] of word;      x,i:word;begin  clrs