Nowa dyrektywa NIS 2

Dyrektywa NIS 2Utworzenie dyrektywy NIS 2 stanowi odpowiedź na rosnące zagrożenia cybernetyczne, które stają się coraz bardziej złożone i zaawansowane. Rozwój technologii cyfrowych, choć przynosi liczne korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, niesie ze sobą również nowe wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji i infrastruktury krytycznej.

W obliczu tych wyzwań, Unia Europejska dostrzegła konieczność aktualizacji i wzmocnienia ram prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, co doprowadziło do opracowania dyrektywy NIS 2. Co warto o niej wiedzieć? Na czyje usługi IT się zdecydować? Zachęcamy do lektury.

Rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających obowiązkom

Nowa dyrektywa wprowadza podział na "podmioty kluczowe" oraz "podmioty istotne", zastępując dotychczasowe kategorie dostawców usług cyfrowych oraz operatorów usług kluczowych. Taki podział ma na celu lepsze odzwierciedlenie różnorodności i znaczenia usług w kontekście cyberbezpieczeństwa. Podmioty kluczowe to te, których działalność jest niezbędna dla utrzymania kluczowych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa oraz gospodarczej stabilności w Unii. Z kolei podmioty istotne, choć również ważne, mają mniejszy stopień krytyczności.

Wśród nowych kategorii podmiotów kluczowych znalazły się m.in. dostawcy usług przetwarzania w chmurze, dostawcy usług centrów danych, dostawcy usług CDN (Content Delivery Network), dostawcy usług zaufania, a także dostawcy publicznych sieci łączności elektronicznej oraz usług łączności elektronicznej. Podmioty istotne, zgodnie z nowymi regulacjami, obejmują m.in. dostawców wyszukiwarek internetowych, internetowych platform handlowych, serwisów społecznościowych oraz dostawców usług pocztowych.

Nowe obowiązki dla podmiotów kluczowych i istotnych

Podmioty kluczowe oraz istotne, zgodnie z nowymi regulacjami, są zobowiązane do podjęcia szeregu środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu zarządzanie ryzykiem cybernetycznym oraz zwiększenie odporności na incydenty bezpieczeństwa.

  • Przeprowadzanie regularnych analiz ryzyka - systematyczne ocenianie potencjalnych zagrożeń dla sieci i systemów informatycznych.
  • Zapewnienie bieżącej obsługi incydentów - celem jest minimalizacja skutków potencjalnych ataków oraz przywrócenie normalnego funkcjonowania usług w możliwie najkrótszym czasie.
  • Opracowanie planu ciągłości działania - podmioty, np. świadczące usługi IT, muszą mieć gotowe strategie na wypadek poważnych incydentów lub awarii, które zagrażałyby ciągłości świadczonych usług.
  • Wdrożenie odpowiednich polityk i procedur - weryfikowanie skuteczności wdrożonych środków bezpieczeństwa oraz dostosowywania ich do zmieniającego się środowiska zagrożeń.
  • Korzystanie z kryptografii i szyfrowania -  stosowanie odpowiednich metod szyfrowania, które zapewnią poufność i integralność informacji.

Cyberbezpieczeństwo z Cloud4You

Przedsiębiorcy, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo swoich danych, liczą na długofalowe korzyści biznesowe, chcą realizować inwestycje technologiczne oraz chcą mieć gwarancję, że są one przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami cyberbezpieczeństwa, powinni zdecydować się na skorzystanie z usług firmy Cloud4You. Ta renomowana firma oferuje kompleksowe rozwiązania zapewniające ciągłość działania biznesowego, co jest istotne w dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym. Poniżej omawiamy krótko rozwiązania, jakie ma Cloud4You, zapewniające ciągłość działania.

  • Backup w chmurze - bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych danych na dedykowanych serwerach w Cloud4You lub na serwerach klienta, możliwość szybkiego odzyskiwania danych.
  • Replikacja serwerów - przechowywanie replik serwerów w infrastrukturze Cloud4You. Uruchamianie replik zgodnie z procedurami opisanymi w planie ciągłości działania BCP.
  • Backup O365 - backup usług Office 365, w tym Poczty, SharePoint i OneDrive.
  • Serwery dedykowane - przechowywanie danych w jednym z najnowocześniejszych centrów danych w Polsce.

Podsumowanie

Dyrektywa NIS 2 stanowi inicjatywę Unii Europejskiej, mającą na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz odporności na incydenty w cyfrowym ekosystemie, odpowiadając na rosnące i coraz bardziej złożone zagrożenia cybernetyczne. Rozszerzając katalog podmiotów kluczowych i istotnych, wprowadza nowe obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem cybernetycznym oraz reagowania na incydenty, podkreślając znaczenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Firma Cloud4You, jako przykład dostawcy usług IT, oferuje kompleksowe rozwiązania wspierające ciągłość działania biznesowego, wskazując na praktyczne aspekty implementacji dyrektywy w kontekście biznesowym.

Komentarze