Zawody przyszłości, cechy przyszłego pracownika

Zawody przyszłościŚwiat zmienia się w niespotykanym dotychczas tempie i trudno z całkowitą pewnością przewidzieć, z jaką sytuacją na rynku pracy mierzyć będziemy się za 5, a co dopiero za 10 lat. Młodzi ludzie podejmujący decyzje odnośnie swojej przyszłości stoją przed ogromnym wyzwaniem. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w światowej gospodarce, w szczególności w krajach o wysokim stopniu rozwoju, związane są z przechodzeniem do fazy społeczeństwa informacyjnego.

Postępuje także cały czas automatyzacja pracy. Wiele zawodów po prostu zniknie, ale pojawi się także wiele nowych. Do głównych przyczyn tego procesu należą globalizacja i rewolucja informacyjno-technologiczna.

Pojawiające się na rynku nowe technologie informatyczne są czynnikiem determinującym wszelki rozwój społeczno-gospodarczych. To one decydują, jaki kształt będzie miała nowa rzeczywistość. Znaczące będą też inne aspekty, jak np. zmiana klimatu i społeczne niepokoje.

Jakie cechy powinien posiadać pracownik przyszłości?

Coraz częściej prognozy na temat przemian na współczesnym rynku pracy sugerują, że niemal całkowicie spadnie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. W dużej mierze zostaną oni zastąpieni przez inteligentne maszyny. Mówi się o tym, że wiele miejsc pracy w tradycyjnych gałęziach gospodarki zostanie po prostu zlikwidowanych, przy równoczesnym pojawieniu się nowych zawodów i miejsc pracy w sektorach dopasowanych do nowoczesnych realiów.

Przy wyborze pracownika coraz większe znaczenie przywiązuje się do wiedzy i umiejętności, przede wszystkim tych miękkich. Osoby potrafiące wykorzystywać swoją wiedzę do adaptowania się do nowych okoliczności będą mogły cieszyć się olbrzymią konkurencyjną przewagą nad tymi, którzy potrafią wykonywać jedynie jeden zawód. Stwarza to wiele wyznań, ponieważ obecne szkoły nastawione są na przekazywanie uczniom dawki suchej wiedzy. Obecnie informacje na niemal każdy temat można bez problemu znaleźć w internecie, dzieci powinny być nauczone, jak z tego korzystać. Wymaga to zmiany myślenia o edukacji, dostosowania systemu kształcenia do wyzwań XXI wieku.

Kluczową rolę odgrywa dziś kreatywność i umiejętność myślenia poza utartymi schematami. Wygrywają głównie ci, którzy nie tylko potrafią wprowadzić pojedyncze innowacje czy nowe technologie, ale także są w stanie zbudować całe systemy ekonomiczne i kulturowe oparte na innowacyjnych strategiach rozwojowych, niespotykanych wcześniej.

W dynamicznie zmieniających się gospodarkach zdolność do inicjowania nowych rozwiązań to jedna z najbardziej poszukiwanych cech. Nowoczesna przestrzeń gospodarcza będzie gospodarką kreatywną, opartą na zdolnościach wykorzystania szans generowanych przez dynamiczne i stale ewoluujące otoczenie, w którym żyjemy.

Wśród podstawowych cech, które będzie musiał posiadać pracownik przyszłości wymienia się:

 • umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność poszukiwania, segregacji, a także rzetelnej weryfikacji i wykorzystywania informacji z różnego rodzaju źródeł,
 • otwartość na samorozwój,
 • umiejętność współpracy i porozumienia w grupie,
 • wykazywanie własnej inicjatywy,
 • porozumiewania się w kilku językach,
 • a także umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych różnych zjawisk i logicznego myślenia.

W obliczu dominacji technologii, przydatne będą także umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i mobilnych, a także solidne podstawy nauk matematycznych.

Jaka praca będzie potrzebna? Zawody przyszłości

Zmienia się rzeczywistość cyfrowa, ale też, a nawet bardziej, rzeczywistość środowiskowa. Świadomość na temat zmian klimatu rośnie wśród społeczeństwa w zawrotnym tempie. Jeśli dziś ktoś chce zaprzeczać faktowi globalnego ocieplenia, trzeba go nazwać po prostu naiwnym. Należy spodziewać się stopniowego rozwoju sektora przemysłu energii odnawialnej, nastawionego na ekologizowanie globalnej gospodarki. Potrzebni będą specjaliści w dziedzinie nowych źródeł energii czy budownictwa proekologicznego.

Musimy przygotować się na to, że część popularnych obecnie zawodów zostanie zepchniętych na margines bądź w ogóle zaniknie, równocześnie będą pojawiały się nowe zawody - zawody przyszłości. Główną przestrzenią ludzkiej działalności może stać się internet: do pracowników internetowych zalicza się:

 • twórców rozwiązań teleinformatycznych,
 • dostawców usług bazujących na serwisach WWW i mediach elektronicznych,
 • copywriterzy,
 • webmasterzy,
 • content managerowie,
 • researcherzy (szczególnie potrzebni w dzisiejszym szumie informacyjnym).

Jednym słowem - sieć to przyszłość.

Przyszłościowa jest także opieka nad ludźmi starszymi. Mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem, dlatego przewiduje się duże zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane do specjalnej opieki nad chorymi ludźmi. Opiekunki i opiekunowie będą poszukiwani, warto pomyśleć nad tego poświęceniem, bo wielu ludzi nie czuje się na siłach by podejmować tego typu pracę i na rynku może ich brakować.

Obiecująca jest też branża public relations, specjalistów dbających o wizerunek firm. Tego typu pracownicy zajmują się utrzymywaniem relacji firm z mediami i dbaniem o relacje z klientami, także w przestrzeni internetowej.

Jak się na to przygotować?

Warto postawić na przestronność i gotowość do zmian. Niepokojącym faktem jest, że wielu z nas będzie musiało przekwalifikować się przynajmniej kilka razy w życiu. Nie należy się tym faktem jednak załamywać, lecz już teraz uważnie obserwować zachodzące na rynku zmiany i starać się zdobywać nowe, potrzebne w przyszłości umiejętności. Nie przewidzimy ze stuprocentową pewnością, jak będzie wyglądał świat za 10 lat, jednak wiadomo, że będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Warto być więc przygotowanym.

Komentarze