Czym jest Agile i jak stosować 12 zasad zwinnego tworzenia oprogramowania w praktyce?

Tworzenie oprogramowaniaAgile jest zwinnym sposobem zarządzania projektami. Podejście to znacząco zwiększa szansę ukończenia projektu o odpowiedniej jakości w założonym budżecie oraz terminie. Jednak czym dokładnie jest Agile i w jaki sposób wdrożyć 12 zasad manifestu w codziennej rutynie tworzenia oprogramowania?

Założenia zwinnego zarządzania

Podejście Agile to dość elastyczny sposób na zarządzanie pracą zespołu oraz koordynowanie projektu przy współpracy z klientem. Wdrożenie tej metodyki pozwala w optymalny i możliwie jak najbardziej efektywny sposób zaspokoić potrzeby zarówno zespołu odpowiedzialnego za projekt, jak i potrzeby klienta.

Manifest Agile pojawił się w 2001 roku i szybko rozprzestrzenił się wśród całej branży IT. Choć Agile dotyczy wprost metod wytwarzania oprogramowania, to filozofia ta z powodzeniem może być stosowana również w innych branżach i aspektach prowadzenia biznesu, które wymagają sprawnego i elastycznego zarządzania.

Należy pamiętać, że Agile nie typuje sztywnych ram, w których należy tworzyć i rozwijać oprogramowanie. Podejście to jest o wiele bardziej intuicyjne i subtelne oraz opiera się przede wszystkim na kilku kluczowych krokach wykonywanych w pętli iteracyjnej. Kroki te można zaprezentować w następujący sposób:

 • określ, gdzie jesteś obecnie,
 • wykonaj krok w kierunku celu, do którego zmierzasz,
 • zweryfikuj swój produkt względem uzyskanych informacji.

Zwinność zarządzania zgodnego z manifestem Agile polega właśnie na podejmowaniu małych kroków ku obranemu celowi oraz nieustannemu weryfikowaniu informacji oraz tego, czy zmierzamy w odpowiednim kierunku.

Podejście Agile może objawiać się na trzech płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa

Jak wspomniano na początku artykułu, geneza zwinnego zarządzania umocowana jest w procesie wytwarzania oprogramowania. Niemniej, ze względu na swoją uniwersalność, może być ono stosowane również w innych płaszczyznach przedsiębiorstw, a w zwłaszcza na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Wdrożenie Agile na poziomie strategicznym umożliwia sprawną weryfikację modelu biznesowego przez start-upy i restrukturyzowane przedsiębiorstwa. W niektórych branżach proces ten może trwać parę miesięcy, a w niektórych może dochodzić nawet do kilku lat. Zarządzanie zgodne z manifestem Agile pozwala świadomie budować strategię całej organizacji oraz tworzyć skuteczny model biznesowy.

Agile na poziomie taktycznym pozwala zarządzać procesami w sposób okresowy; projektowy. Wdrożenie zwinnego zarządzania w warstwie taktycznej gwarantuje sprawne zarządzanie zespołami projektowymi oraz wytwarzanie produktów zapewniających odpowiednią jakość.

Posługiwanie się metodologią Agile na poziomie operacyjnym sprowadza się do realizacji poszczególnych kroków w zarządzaniu projektami, tj. m.in. prowadzenie Agile Board, powoływanie zespołu i przyznawanie ról jego członkom czy organizowanie review.

Manifest Agile a organizacja pracy

Istnieje 12 założeń Manifestu Programowania Zwinnego. Są to:

 1. Zadowolenie klienta jest najwyższym priorytetem. Możliwe jest jego osiągnięcie dzięki wczesnemu oraz ciągłemu wdrażaniu wartościowego produktu.
 2. Gotowość na zmiany wymagań. Gotowość do zmian jest nieuniknione przy rozwoju produktu i pozwala uzyskać klientowi odpowiedni poziom konkurencyjności.
 3. Im częściej dostarczane będzie oprogramowanie, tym lepiej. Produkt powinien być dostarczany możliwie jak najczęściej, najlepiej w kilkutygodniowych odstępach.
 4. Ścisła współpraca zespołów. Zespół deweloperski i biznesowy musi realizować ścisłą kooperację przez cały czas trwania projektu.
 5. Projekty muszą być prowadzone wokół odpowiednio uposażonych zespołów. Konieczne jest zapewnienie zespołowi odpowiedniego środowiska pracy, warunków i wsparcia, a także zaufanie w ich kompetencje.
 6. Spotkania są rekomendowaną formą przepływu informacji wśród członków zespołu oraz pomiędzy zespołami. Najefektywniejszym i najwydajniejszym sposobem przekazywania informacji jest bezpośrednia rozmowa twarzą w twarz.
 7. Podstawową miarą postępu jest działające oprogramowanie.
 8. Wszystkie podmioty biorące udział w procesie powinny utrzymać równe tempo pracy. Tylko wtedy możliwy będzie zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i projektu.
 9. Zwinność zapewniona jest przez nieustanne doskonalenie procesów rozwoju produktu. W technikach zwinnych kluczowe jest zachowanie uwagi na rozwijaniu produktu.
 10. Minimalizowanie ilości pracy jest kluczowa do zachowania odpowiedniej jakości produktu. Nie należy organizować zbyt obszernych obowiązków wokół pojedynczych projektów.
 11. Samoorganizujące się zespoły są najlepszym źródłem skutecznych rozwiązań projektowych i architektonicznych. Warto zostawić dużą decyzyjność członkom zespołu.
 12. Konieczne jest regularne analizowanie pracy oraz na jej podstawie dostrajanie działań i wyciąganie trafnych wniosków. Tylko wtedy możliwe jest poprawianie wydajności zespołu.

Słowem podsumowania

Metodyka zwinnego zarządzania projektami to niezwykle skuteczne, elastyczne i wydajne narzędzie pozwalające organizować zespoły, projekty oraz całe przedsiębiorstwa. Warto więc skorzystać z tych korzyści i wdrożyć ramy manifestu Agile do codziennej rutyny.

Źródło: www.procognita.pl.

Komentarze

Scrum Master
Poza 12 zasadami w Manifeście są też 4 postulaty czyli:
W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:
Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
Współpracę z klientem od negocjacji umów
Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.
https://agileadept.pl