Grafika artystyczna i użytkowa

GrafikaGrafika jest rodzajem sztuki plastycznej, występującym obok malarstwa, rzeźby i rysunku. Obejmuje ona różnorodne techniki. Rozróżniamy dwie podstawowe formy grafiki, w zależności od jej funkcji - są to grafika artystyczna i użytkowa.

Grafika artystyczna i użytkowa

Grafika artystyczna w całości skupia się w rękach twórcy, jest niepowtarzalnym, oryginalnym dziełem.

Grafika użytkowa z reguły powstaje na potrzeby reklamy, służy również celom wydawniczym. To tego gatunku zaliczamy między innymi wszelkie formy promowania się, gadżety reklamowe, ale też ilustracje w książkach czy czasopismach. Obejmuje ona również kartki okolicznościowe, wszelkiego rodzaju kolorowe druki, papeterie, ulotki, plakaty, foldery czy znaczki pocztowe.

Grafikę możemy tez podzielić ze względu na rodzaj druku, na grafikę wypukła i wklęsłą. Wyróżniamy również technikę druku płaskiego. Obecnie bardzo popularny jest również druk cyfrowy. Jest wiele różnych innych technik druku, które są bardziej lub mniej znane i stosowane. Każdy z nas zapewne słyszał o takich technikach druku jak światłodruk, suchy tłok czy poligrafia.

Grafikę cyfrową podstawowo dzielimy na wektorową i rastrową

Ta pierwsza to typ grafiki, w której obraz jest zapisywany w postaci figur lub brył geometrycznych. W przypadku grafiki dwuwymiarowej są to figury, a w przypadku trójwymiarowej: właśnie bryły. To grafika w pełni skalowalna, obrazy można dowolnie zmniejszać czy powiększać bez jakiegokolwiek uszczerbku na ich jakości. Ma ona wiele zalet. Są to między innymi: mniejszy rozmiar w przypadku różnorodnych zastosowań, właśnie skalowalność, ale również możliwość konwersji do grafiki rastrowej. Przykładami takiej grafiki są: logo, mapa, herb, schemat techniczny, komiks czy znak drogowy.

Drugi typ grafiki to, wspomniana już wcześniej, grafika rastrowa. W tym przypadku obraz zapisuje się za pomocą siatki pikseli: pionowych i poziomych. Przykładem tego rodzaju grafiki jest na przykład zdjęcie z aparatu cyfrowego. Osobno definiowany jest kolor każdego użytego piksela. Najczęściej są to trzy bajty definiujące odpowiednio kolory: czerwony, zielony i niebieski (RGB).

Ilustracje: przykłady

Nawet dziś w dobie komputerów, często poszukiwani są kreatywni ilustratorzy książek i to nie tylko dla dzieci. Taka osoba powinna mieć bez wątpienia talent plastyczny oraz wyobraźnię. Jej praca polega na szkicowaniu i rysowaniu oraz na przenoszeniu swoich prac do komputera, gdzie powstaje gotowy projekt, który później przerabia się na ilustrację. Ilustrator powinien więc również posiadać wiedzę z zakresu obsługi różnorodnych programów graficznych, przede wszystkich pakietu Adobe.

Wiele osób zajmuje się ilustrowaniem książek hobbystycznie, ale są też tacy, którzy na tym zarabiają i traktują to jako jedyne źródło swoich dochodów. Ilustrowanie to wspaniała, rozwijająca i twórcza praca. Można ilustrować książki dla dzieci, wtedy wymaga się również znajomości bajek i postaci, które w nich występują. W przypadku książek dla młodzieży liczy się humorystyczne i ciekawe przedstawienie postaci, ich problemów. Ilustrować można również kalendarze-sekretniki dla młodych dziewcząt, kąciki humorystyczne w gazetach i wiele innych.

Komentarze