Formaty grafiki rastrowej

Rodzaje plików graficznychPliki graficzne - ich rodzaje. Pliki graficzne rastrowe wykorzystujemy głównie do ilustrowania i obróbki zdjęć. Oto ich podstawowe rodzaje:

Formaty grafiki rastrowej

1. GIF (Graphics Interchange Format) - jest formatem nadającym się jedynie do zapisu obrazków z paletą 256 kolorów i zapisywany jest z bezstratną kompresją LZW. Mamy możliwość zmiany jednego koloru na przezroczystość, a także zrobienie prostej animacji kilku statycznych obrazków zawartych wewnątrz pojedynczego pliku. Pliki z paletą 256 kolorów lub mniejszą, należy wykorzystywać do zapisu grafiki, która zawiera dużo obszarów o jednolitym wypełnieniu, jak również dużo napisów i elementy na jednolitym tle.

2. TIFF (Tagged Image File Format) - format do zapisu grafiki wykorzystywany głównie w DTP, ponieważ ma możliwość zapisywania koloru 48 bitowego w CMYKu. Ten format graficzny służy też do zapisywania grafiki bitmapowej. Został opracowany w 1986 roku przez zespół firm pod kierownictwem "Aldus Corporation" dodrukowania postscriptowego. Pliki zapisane w tym formacie mają rozszerzenie .tif lub .tiff. Format pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz wielu trybach koloru i głębiach bitowych koloru. Przechowuje również ścieżki i kanały alfa, profile koloru, komentarze tekstowe. Plik ten pozwala nam na bezstratną kompresje typu LZW. TIFF używany jest też obecnie w DTP jako jeden z podstawowych formatów w tej branży np. w grafice trójwymiarowej (pomocniczo).

3. PNG (Portable Network Graphics) - format ten jest bardzo uniwersalny i używa kompresji bezstratnej (tak jak GIF). Kompresja ta jest jednak bardziej wydajna od tej zastosowanej w GIF i nie posiada żadnych ograniczeń patentowych i licencyjnych. W plikach o palecie 256 kolorów lub mniejszej, można nim zastąpić format GIF. PNG zajmuje znacznie mniej miejsca niż GIF-y i też można uczynić jeden kolor przezroczystym. Pliki w formacie PNG można też zapisać z pełną 24 bitową paletą kolorów, a także można uzyskać przezroczystość o 256 stopniach "prześwitywania" za pomocą kanału alfa. PNG z 24 bitową paletą kolorów (True Color) stosuje się do zapisu zdjęć lub grafik z przejściami tonalnymi, a z 32 bitową do zapisu "prawdziwej przezroczystości".

4. JPEG (Joint Photographic Experts Group) - jest to nazwa systemu kompresji statycznych obrazów wykorzystywanych w grafice rastrowej. Przeznaczony jest głównie do przetwarzania obrazów naturalnych, a więc takich, które nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi i małych detali. Motywacją do powstania tego systemu była standaryzacja algorytmów kompresji obrazów monochromatycznych i kolorowych. JPEG umożliwia nam cztery standardy kompresji:

  • sekwencyjny, oparty na DTC (kompresja stratna),
  • progresywny, oparty na DTC (kompresja stratna),
  • sekwencyjny,
  • bezstratny hierarchiczny.

Warto dodać, że algorytm kompresji używany przez JPEG jest algorytmem stratnym, tzn. w czasie jego wykonywania tracona jest bezpowrotnie część pierwotnej informacji.

5. BMP (Bitmapped format) - jeden z formatów plików danych z grafiką bitmapową. Opracowany pierwotnie dla systemu OS/2, wykorzystywany później także w interfejsach systemów z rodziny Microsoft Windows (TM) i dostępny jako format przechowywania danych również na wszystkich pozostałych platformach. Zawiera w sobie prostą kompresję bezstratną RLE, która nie musi być użyta. Informację o użytych kolorach obsługuje tylko tryb RGB.

Plik BMP składa się z trzech części:

  • nagłówka,
  • palety typ RGB (R - wartość składowej czerwonej, G - wartość składowej zielonej, B - wartość składowej niebieskiej),
  • danych obrazowych.

W obrazach (True Color) punkty zapisywane są w kolejności B, G, R (trzy bajty), w obrazach o mniejszej liczbie kolorów zapisywane są jako numer koloru w palecie.

6. JPEG 2000 - to następca formatu JPG. Świetnie sprawdza się podczas archiwizacji zeskanowanych dokumentów np. paragonów, notatek, faktur. Plusem jest fakt, że przy zastosowaniu wysokiego stopnia kompresji nie dochodzi do powstania artefaktów blokowych. Omawiany format zapewnia przede wszystkim wysoką czytelność danych tekstowych. Główną wadą jest ograniczona liczba narzędzi i programów graficznych odczytujących ten format. Trzeba również wspomnieć o braku możliwości odczytu w przeglądarkach internetowych.

7. JPEG XR - to format nowej generacji, który stanowi alternatywę dla klasycznego JPG oraz JPEG2000. Został on stworzony przez firmę Microsoft. Cechuje się on znacznie lepszą konwersją niż poprzednicy. Atutem jest również niskie ryzyko spadku jakości, a także relatywnie niska waga plików. Minusem jest fakt, że większość przeglądarek internetowych nie obsługuje tego formatu. Być może zmieni się to w najbliższej przyszłości.

8. WEBP - to również jeden z nowszych formatów, który został stworzony przez Google. Jest on obsługiwany przez m.in. przeglądarkę Chrome, czy też system Android. Zaletą jest wysoka jakość po kompresji, a także niska waga. Ponadto jest to format, który obsługuje przezroczystość, a także animacje. Obecnie większość przeglądarek nie jest z nim kompatybilna, co uniemożliwia otworzenie obrazów.

Drugim często wykorzystywanym rodzajem grafiki komputerowej jest grafika wektorowa. Dla gotowego obrazu różnica pomiędzy ww. typami jest niewielka. Jednak jeśli dana osoba podejmie próbę edycji - dostrzeże diametralną różnicę.

Komentarze