Rodzaje plików graficznych

Rodzaje plików graficznychPliki graficzne - ich rodzaje

Pliki graficzne wykorzystujemy głównie do ilustrowania i obróbki zdjęć. Oto ich podstawowe rodzaje:

1. GIF (Graphics Interchange Format) - jest formatem nadającym się jedynie do zapisu obrazków z paletą 256 kolorów i zapisywany jest z bezstratną kompresją LZW. Mamy możliwość zmiany jednego koloru na przezroczystość, a także zrobienie prostej animacji kilku statycznych obrazków zawartych wewnątrz pojedynczego pliku. Pliki z paletą 256 kolorów lub mniejszą, należy wykorzystywać do zapisu grafiki, która zawiera dużo obszarów o jednolitym wypełnieniu, jak również dużo napisów i elementy na jednolitym tle.

2. TIFF (Tagged Image File Format) - format do zapisu grafiki wykorzystywany głównie w DTP, ponieważ ma możliwość zapisywania koloru 48 bitowego w CMYKu. Ten format graficzny służy też do zapisywania grafiki bitmapowej. Został opracowany w 1986 roku przez zespół firm pod kierownictwem "Aldus Corporation" dodrukowania postscriptowego. Pliki zapisane w tym formacie mają rozszerzenie .tif lub .tiff. Format pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz wielu trybach koloru i głębiach bitowych koloru. Przechowuje również ścieżki i kanały alfa, profile koloru, komentarze tekstowe. Plik ten pozwala nam na bezstratną kompresje typu LZW. TIFF używany jest też obecnie w DTP jako jeden z podstawowych formatów w tej branży np. w grafice trójwymiarowej (pomocniczo).

3. PNG (Portable Network Graphics) - format ten jest bardzo uniwersalny i używa kompresji bezstratnej (tak jak GIF). Kompresja ta jest jednak bardziej wydajna od tej zastosowanej w GIF i nie posiada żadnych ograniczeń patentowych i licencyjnych. W plikach o palecie 256 kolorów lub mniejszej, można nim zastąpić format GIF. PNG zajmuje znacznie mniej miejsca niż GIF-y i też można uczynić jeden kolor przezroczystym. Pliki w formacie PNG można też zapisać z pełną 24 bitową paletą kolorów, a także można uzyskać przezroczystość o 256 stopniach "prześwitywania" za pomocą kanału alfa. PNG z 24 bitową paletą kolorów (True Color) stosuje się do zapisu zdjęć lub grafik z przejściami tonalnymi, a z 32 bitową do zapisu "prawdziwej przezroczystości".

4. JPEG (Joint Photographic Experts Group) - jest to nazwa systemu kompresji statycznych obrazów rastrowych. Przeznaczony jest głównie do przetwarzania obrazów naturalnych, a więc takich, które nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi i małych detali. Motywacją do powstania tego systemu była standaryzacja algorytmów kompresji obrazów monochromatycznych i kolorowych. JPEG umożliwia nam cztery standardy kompresji:

  • sekwencyjny, oparty na DTC (kompresja stratna),
  • progresywny, oparty na DTC (kompresja stratna),
  • sekwencyjny,
  • bezstratny hierarchiczny.

Warto dodać, że algorytm kompresji używany przez JPEG jest algorytmem stratnym, tzn. w czasie jego wykonywania tracona jest bezpowrotnie część pierwotnej informacji.

5. BMP (Bitmapped format) - jeden z formatów plików danych z grafiką bitmapową. Opracowany pierwotnie dla systemu OS/2, wykorzystywany później także w interfejsach systemów z rodziny Microsoft Windows (TM) i dostępny jako format przechowywania danych również na wszystkich pozostałych platformach. Zawiera w sobie prostą kompresję bezstratną RLE, która nie musi być użyta. Informację o użytych kolorach obsługuje tylko tryb RGB.

Plik BMP składa się z trzech części:

  • nagłówka,
  • palety typ RGB (R - wartość składowej czerwonej, G - wartość składowej zielonej, B - wartość składowej niebieskiej),
  • danych obrazowych.

W obrazach (True Color) punkty zapisywane są w kolejności B, G, R (trzy bajty), w obrazach o mniejszej liczbie kolorów zapisywane są jako numer koloru w palecie.

Ocena: 5.0

Komentarze

Anna K.
Przydatne zestawienie, aczkolwiek formaty graficzne są opisane dość zwięźle. Pozdrawiam.