Uzależnienie od komputera i Internetu - skutki

Skutki uzależnienia od InternetuSkutki nadmiernego używania komputera oraz uzależnienia od Internetu można podzielić w zależności od sfery życia i działania, w której się ujawnią. Są to następujące grupy: skutki fizyczne, psychiczne, moralne, społeczne i intelektualne.

Skutki fizyczne

Najbardziej widoczne skutki, w dosłownym sensie, dotyczą naszego ciała. Długotrwałe przesiadywanie przed komputerem może stanowić poważną przyczynę wady postawy, skrzywienia kręgosłupa, bólów kręgosłupa, nadwerężenia mięśni nadgarstka oraz karku. Następny problem to zmęczenie oczu prowadzące często do bólów głowy. Poza tym wpatrując się w ekran bezwiednie przestajemy mrugać powiekami, co z kolei prowadzi do niekorzystnego dla nas wysychania oczu.

Również za słabe lub zbyt silne oświetlenie sprawia, że mięśnie oczu z powodu dużego kontrastu między ekranem monitora a otoczeniem muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków oświetleniowych (zwłaszcza gdy często przenosimy wzrok z ekranu np. na przepisywany tekst). Powoduje to szybkie zmęczenie oczu i osłabienie ich mięśni. Może to również doprowadzić do osłabienia wzroku. Należy tu także wspomnieć o ryzyku wystąpienia tzw. padaczki ekranowej. Intensywne bodźce świetlne płynące z kolorowych, nasyconych barwami świetlnymi ekranów mogą naruszać właściwe funkcjonowanie pracy mózgu. Szczególnie niebezpieczne jest to dla dzieci i młodzieży, gdyż ich układ nerwowy kształtuje i rozwija się. Długotrwałe przesiadywanie przed komputerem zwykle nie idzie w parze ze zdrowym i racjonalnym odżywianiem się. To z kolei może skutkować chorobami układu pokarmowego.

Skutki psychiczne

Psychiczne skutki uzależnienia to przede wszystkim postępująca izolacja od znajomych, przyjaciół i rodziny, unikanie ludzi, trudności w nawiązywaniu kontaktów, odczuwanie pełnego bezpieczeństwa tylko przy komputerze oraz zacieranie granicy między światem rzeczywistym a wirtualnym. Jest to bardzo niebezpieczne szczególnie dla dzieci i młodzieży. Gry, w których zabijamy, żeby wygrać, a następnie przy pomocy klawisza Escape rozpoczynamy wszystko od początku ożywiając bohatera, dają mylny obraz realnego świata. Jeżeli dodatkowo gry te są nasycone agresją, to wypaczają one wizję świata dziecka, uodparniając je tym samym na zło i przemoc. Inny problem to problemy z koncentracją, ze skupieniem uwagi oraz przyswajaniem wiedzy.

Skutki moralne

Na zaistnienie skutków moralnych składa się przede wszystkim łatwo dostępna pornografia (w tym także z udziałem dzieci), ponadto łatwy dostęp do informacji o możliwości nabycia narkotyków lub możliwości uprawy niektórych z nich. W Internecie można także znaleźć instrukcje wykonania materiałów wybuchowych oraz serwisy informacyjne sekt religijnych. Coraz głośniejszy staje się ostatnio problem zawierania znajomości internetowych z dziećmi przez pedofili. Dzieci z natury są szczere i ciekawe świata, a przecież nie wiadomo, kto z nimi rozmawia z tej drugiej strony.

Skutki społeczne

Mówiąc o skutkach społecznych wymieńmy tu choćby zachowania nieetyczne wynikające z anonimowości w sieci. Niektórzy internauci wobec anonimowego rozmówcy czują się zwolnieni z zasad kultury słowa i dobrego wychowania. Wyzwala się w nich wówczas demon swobody i używają słów, których nie mieliby odwagi użyć w normalnej rozmowie. Inny, bardzo ważny problem stanowi bezpieczeństwo nas samych i naszych danych w sieci. Wszyscy wiemy, że sprytni hackerzy są w stanie kupić na nasze konto drogie rzeczy. Problem staje się jednak dużo poważniejszy, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo narodowe, dobro pacjentów w szpitalach czy nasze pieniądze w banku. Instytucje te mają bardzo dobre zabezpieczenia, ale złamanie ich lub obejście jest zwykle kwestią czasu, wytrwałości i sprytu.

Skutki intelektualne

Skutki intelektualne to brak zainteresowania nauką (u dzieci) oraz bezkrytyczna wiara w możliwości komputera. Jest ona bardzo złudna, bo komputer wykonuje te wszystkie operacje, które wcześniej zaprogramował człowiek. Maszyna sama z siebie nie jest w stanie wynaleźć szczepionki na raka, na AIDS, nie rozwiąże problemów ekonomicznych naszego kraju ani problemu głodu na świecie. Warto zdawać sobie z tego sprawę i uświadamiać ten fakt naszym dzieciom. Modnym ostatnio pojęciem staje się szok informacyjny. Szybki napływ informacji powoduje utratę zdolności ich racjonalnej selekcji przez nasz mózg. Wówczas niejako bez naszej woli chłoniemy również dane mało wartościowe, które mówiąc wprost, zaśmiecają nasz umysł.

Komentarze

Midnight
Co za brednie, zwłaszcza ten ostatni punkt... szok informacyjny? owszem jeżeli ktoś spędza czas na czytaniu jaka to gwiazda miała ubranie na sobie czy oglądanie głupich, bezwartościowyc h filmików jest wiedzą śmieciową ale gdy ktoś używa mózgu i chce naprawdę się czegoś dowiedzieć, pasjonuję się tym to jest według was bezwartościowa wiedza?
Dudzio
Uzależnienie od komputera to bardzo poważny problem, szczególnie wśród młodych ludzi i dzieci.