Sortowanie... i pamięciowe oraz zastosowanie.1. Sortowanie bąbelkowe (Bubble Sort) 2. Sortowanie przez wstawianie (Insertion Sort) 3. Sortowanie przez scalanie (Merge Sort) 4. Sortowanie Szybkie (Quick ...

Sortowanie przez wybieranie

Test/Programowanie

Sortowanie przez wybieranie (ang. selection sort) to prosty, ale niezbyt wydajny algorytm sortowania, który działa w miejscu (ang. in-place) i ma złożoność czasową O(n²). Algorytm ten działa poprzez wielokrotne ...

Sortowanie przez scalanie

Test/Programowanie

Sortowanie przez scalanie (ang. merge sort) to wydajny, stabilny i rekurencyjny algorytm sortowania o złożoności czasowej O(n log n). Algorytm ten jest oparty na metodzie "dziel i zwyciężaj" (ang. divide ...

Sortowanie przez wstawianie

Test/Programowanie

Sortowanie przez wstawianie (ang. insertion sort) to prosty i efektywny algorytm sortowania, który działa dobrze dla małych zbiorów danych lub w przypadku, gdy dane są prawie posortowane. Algorytm ten ...

Sortowanie bąbelkowe

Test/Programowanie

Sortowanie bąbelkowe (ang. bubble sort) to jedna z najprostszych metod sortowania danych w tablicy lub liście. Nazwa tej metody pochodzi od sposobu, w jaki większe elementy "wypływają" na powierzchnię ...

Quick Sort, czyli szybkie sortowanie (quicksort), to jeden z najpopularniejszych algorytmów sortowania. Jego popularność wynika z wysokiej wydajności i względnej prostoty implementacji. Poniżej znajduje ...

Algorytm zachłanny

Test/Programowanie

... weight, capacity):     # Obliczanie wartości jednostkowej (value per weight) dla każdego przedmiotu     index = list(range(len(value)))     ratio = [v/w for v, w in zip(value, weight)]          # Sortowanie ...

... sieve[num]] Sortowanie przez wstawianie Sortowanie listyZłożoność czasowa - O(n2) Złożoność pamięciowa - O(1)def insertion_sort(arr): for i in range(1, len(arr)): key = arr[i] j = i ...

... przez Isaaca Newtona i Joseph Raphsona w XVII wieku. Algorytm Dijkstry - do znajdowania najkrótszej ścieżki w grafie o nieujemnych wagach krawędzi. Algorytmy sortowaniaSzybkie sortowanie quicksort ...