Liczby pierwsze do 10000

Liczby pierwsze do 10000 można znaleźć za pomocą algorytmu sito Eratostenesa.

Można je również znaleźć za pomocą algorytmu Sito Atkina, który jest bardziej zaawansowanym i wydajniejszym od Sita Eratostenesa algorytmem do generowania liczb pierwszych.

Program w języku Python do znajdowania liczb pierwszych do 10000 za pomocą Sita Eratostenesa

def sito_eratostenesa(n):
    # Tworzymy listę prawda/fałsz dla wszystkich liczb od 0 do n
    liczby = [True] * (n + 1)
    liczby[0] = liczby[1] = False  # 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi
    # Rozpoczynamy sito
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if liczby[i]:  # Jeśli liczba jest pierwsza
            # Usuwamy wszystkie jej wielokrotności
            for j in range(i * i, n + 1, i):
                liczby[j] = False
    # Zwracamy wszystkie liczby, które pozostały jako prawda (czyli liczby pierwsze)
    return [i for i in range(n + 1) if liczby[i]]
# Ustawiamy wartość n na 10000
n = 10000
# Znajdujemy wszystkie liczby pierwsze mniejsze niż 10000
primes = sito_eratostenesa(n)
# Wyświetlamy wynik
print(primes)

Program w języku Python do znajdowania liczb pierwszych do 10000 za pomocą Sita Atkina

import math
def sito_alkina(n):
    # Inicjalizacja
    liczby = [False] * (n + 1)
    if n > 2:
        liczby[2] = True
    if n > 3:
        liczby[3] = True
    # Generowanie kandydatów na liczby pierwsze
    sqrt_n = int(math.sqrt(n)) + 1
    for x in range(1, sqrt_n):
        for y in range(1, sqrt_n):
            num1 = 4 * x**2 + y**2
            if num1 <= n and (num1 % 12 == 1 or num1 % 12 == 5):
                liczby[num1] = not liczby[num1]
            num2 = 3 * x**2 + y**2
            if num2 <= n and num2 % 12 == 7:
                liczby[num2] = not liczby[num2]
            num3 = 3 * x**2 - y**2
            if x > y and num3 <= n and num3 % 12 == 11:
                liczby[num3] = not liczby[num3]
    # Eliminacja kwadratów liczb pierwszych
    for i in range(5, sqrt_n):
        if liczby[i]:
            for j in range(i**2, n + 1, i**2):
                liczby[j] = False
    # Zbieranie wyników
    primes = [2, 3] + [i for i in range(5, n + 1) if liczby[i]]
    return primes
# Ustawiamy wartość n na 10000
n = 10000
# Znajdujemy wszystkie liczby pierwsze mniejsze niż 10000
primes = sito_alkina(n)
# Wyświetlamy wynik
print(primes)

Program w języku C++ do znajdowania liczb pierwszych do 10000

#include <iostream>
#include <vector>
std::vector<int> sito_eratostenesa(int n) {
    std::vector<bool> liczby(n + 1, true);
    liczby[0] = liczby[1] = false;
    for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
        if (liczby[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                liczby[j] = false;
            }
        }
    }
    std::vector<int> primes;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (liczby[i]) {
            primes.push_back(i);
        }
    }
    return primes;
}
int main() {
    int n = 10000;
    std::vector<int> primes = sito_eratostenesa(n);
    for (int prime : primes) {
        std::cout << prime << " ";
    }
    return 0;
}

Program w języku Java do znajdowania liczb pierwszych do 10000

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class SitoEratostenesa {
    public static List<Integer> sitoEratostenesa(int n) {
        boolean[] liczby = new boolean[n + 1];
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            liczby[i] = true;
        }
        for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
            if (liczby[i]) {
                for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                    liczby[j] = false;
                }
            }
        }
        List<Integer> primes = new ArrayList<>();
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (liczby[i]) {
                primes.add(i);
            }
        }
        return primes;
    }
    public static void main(String[] args) {
        int n = 10000;
        List<Integer> primes = sitoEratostenesa(n);
        System.out.println(primes);
    }
}

Program w języku JavaScript do znajdowania liczb pierwszych do 10000

function sitoEratostenesa(n) {
    let liczby = Array(n + 1).fill(true);
    liczby[0] = liczby[1] = false; // 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi
    for (let i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (liczby[i]) {
            for (let j = i * i; j <= n; j += i) {
                liczby[j] = false;
            }
        }
    }
    let primes = [];
    for (let i = 2; i <= n; i++) {
        if (liczby[i]) {
            primes.push(i);
        }
    }
    return primes;
}
// Ustawiamy wartość n na 10000
let n = 10000;
// Znajdujemy wszystkie liczby pierwsze mniejsze niż 10000
let primes = sitoEratostenesa(n);
// Wyświetlamy wynik
console.log(primes);

Pełna lista liczb pierwszych do 10000

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511, 1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657, 1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 1993, 1997, 1999, 2003, 2011, 2017, 2027, 2029, 2039, 2053, 2063, 2069, 2081, 2083, 2087, 2089, 2099, 2111, 2113, 2129, 2131, 2137, 2141, 2143, 2153, 2161, 2179, 2203, 2207, 2213, 2221, 2237, 2239, 2243, 2251, 2267, 2269, 2273, 2281, 2287, 2293, 2297, 2309, 2311, 2333, 2339, 2341, 2347, 2351, 2357, 2371, 2377, 2381, 2383, 2389, 2393, 2399, 2411, 2417, 2423, 2437, 2441, 2447, 2459, 2467, 2473, 2477, 2503, 2521, 2531, 2539, 2543, 2549, 2551, 2557, 2579, 2591, 2593, 2609, 2617, 2621, 2633, 2647, 2657, 2659, 2663, 2671, 2677, 2683, 2687, 2689, 2693, 2699, 2707, 2711, 2713, 2719, 2729, 2731, 2741, 2749, 2753, 2767, 2777, 2789, 2791, 2797, 2801, 2803, 2819, 2833, 2837, 2843, 2851, 2857, 2861, 2879, 2887, 2897, 2903, 2909, 2917, 2927, 2939, 2953, 2957, 2963, 2969, 2971, 2999, 3001, 3011, 3019, 3023, 3037, 3041, 3049, 3061, 3067, 3079, 3083, 3089, 3109, 3119, 3121, 3137, 3163, 3167, 3169, 3181, 3187, 3191, 3203, 3209, 3217, 3221, 3229, 3251, 3253, 3257, 3259, 3271, 3299, 3301, 3307, 3313, 3319, 3323, 3329, 3331, 3343, 3347, 3359, 3361, 3371, 3373, 3389, 3391, 3407, 3413, 3433, 3449, 3457, 3461, 3463, 3467, 3469, 3491, 3499, 3511, 3517, 3527, 3529, 3533, 3539, 3541, 3547, 3557, 3559, 3571, 3581, 3583, 3593, 3607, 3613, 3617, 3623, 3631, 3637, 3643, 3659, 3671, 3673, 3677, 3691, 3697, 3701, 3709, 3719, 3727, 3733, 3739, 3761, 3767, 3769, 3779, 3793, 3797, 3803, 3821, 3823, 3833, 3847, 3851, 3853, 3863, 3877, 3881, 3889, 3907, 3911, 3917, 3919, 3923, 3929, 3931, 3943, 3947, 3967, 3989, 4001, 4003, 4007, 4013, 4019, 4021, 4027, 4049, 4051, 4057, 4073, 4079, 4091, 4093, 4099, 4111, 4127, 4129, 4133, 4139, 4153, 4157, 4159, 4177, 4201, 4211, 4217, 4219, 4229, 4231, 4241, 4243, 4253, 4259, 4261, 4271, 4273, 4283, 4289, 4297, 4327, 4337, 4339, 4349, 4357, 4363, 4373, 4391, 4397, 4409, 4421, 4423, 4441, 4447, 4451, 4457, 4463, 4481, 4483, 4493, 4507, 4513, 4517, 4519, 4523, 4547, 4549, 4561, 4567, 4583, 4591, 4597, 4603, 4621, 4637, 4639, 4643, 4649, 4651, 4657, 4663, 4673, 4679, 4691, 4703, 4721, 4723, 4729, 4733, 4751, 4759, 4783, 4787, 4789, 4793, 4799, 4801, 4813, 4817, 4831, 4861, 4871, 4877, 4889, 4903, 4909, 4919, 4931, 4933, 4937, 4943, 4951, 4957, 4967, 4969, 4973, 4987, 4993, 4999, 5003, 5009, 5011, 5021, 5023, 5039, 5051, 5059, 5077, 5081, 5087, 5099, 5101, 5107, 5113, 5119, 5147, 5153, 5167, 5171, 5179, 5189, 5197, 5209, 5227, 5231, 5233, 5237, 5261, 5273, 5279, 5281, 5297, 5303, 5309, 5323, 5333, 5347, 5351, 5381, 5387, 5393, 5399, 5407, 5413, 5417, 5419, 5431, 5437, 5441, 5443, 5449, 5471, 5477, 5479, 5483, 5501, 5503, 5507, 5519, 5521, 5527, 5531, 5557, 5563, 5569, 5573, 5581, 5591, 5623, 5639, 5641, 5647, 5651, 5653, 5657, 5659, 5669, 5683, 5689, 5693, 5701, 5711, 5717, 5737, 5741, 5743, 5749, 5779, 5783, 5791, 5801, 5807, 5813, 5821, 5827, 5839, 5843, 5849, 5851, 5857, 5861, 5867, 5869, 5879, 5881, 5897, 5903, 5923, 5927, 5939, 5953, 5981, 5987, 6007, 6011, 6029, 6037, 6043, 6047, 6053, 6067, 6073, 6079, 6089, 6091, 6101, 6113, 6121, 6131, 6133, 6143, 6151, 6163, 6173, 6197, 6199, 6203, 6211, 6217, 6221, 6229, 6247, 6257, 6263, 6269, 6271, 6277, 6287, 6299, 6301, 6311, 6317, 6323, 6329, 6337, 6343, 6353, 6359, 6361, 6367, 6373, 6379, 6389, 6397, 6421, 6427, 6449, 6451, 6469, 6473, 6481, 6491, 6521, 6529, 6547, 6551, 6553, 6563, 6569, 6571, 6577, 6581, 6599, 6607, 6619, 6637, 6653, 6659, 6661, 6673, 6679, 6689, 6691, 6701, 6703, 6709, 6719, 6733, 6737, 6761, 6763, 6779, 6781, 6791, 6793, 6803, 6823, 6827, 6829, 6833, 6841, 6857, 6863, 6869, 6871, 6883, 6899, 6907, 6911, 6917, 6947, 6949, 6959, 6961, 6967, 6971, 6977, 6983, 6991, 6997, 7001, 7013, 7019, 7027, 7039, 7043, 7057, 7069, 7079, 7103, 7109, 7121, 7127, 7129, 7151, 7159, 7177, 7187, 7193, 7207, 7211, 7213, 7219, 7229, 7237, 7243, 7247, 7253, 7283, 7297, 7307, 7309, 7321, 7331, 7333, 7349, 7351, 7369, 7393, 7411, 7417, 7433, 7451, 7457, 7459, 7477, 7481, 7487, 7489, 7499, 7507, 7517, 7523, 7529, 7537, 7541, 7547, 7549, 7559, 7561, 7573, 7577, 7583, 7589, 7591, 7603, 7607, 7621, 7639, 7643, 7649, 7669, 7673, 7681, 7687, 7691, 7699, 7703, 7717, 7723, 7727, 7741, 7753, 7757, 7759, 7789, 7793, 7817, 7823, 7829, 7841, 7853, 7867, 7873, 7877, 7879, 7883, 7901, 7907, 7919, 7927, 7933, 7937, 7949, 7951, 7963, 7993, 8009, 8011, 8017, 8039, 8053, 8059, 8069, 8081, 8087, 8089, 8093, 8101, 8111, 8117, 8123, 8147, 8161, 8167, 8171, 8179, 8191, 8209, 8219, 8221, 8231, 8233, 8237, 8243, 8263, 8269, 8273, 8287, 8291, 8293, 8297, 8311, 8317, 8329, 8353, 8363, 8369, 8377, 8387, 8389, 8419, 8423, 8429, 8431, 8443, 8447, 8461, 8467, 8501, 8513, 8521, 8527, 8537, 8539, 8543, 8563, 8573, 8581, 8597, 8599, 8609, 8623, 8627, 8629, 8641, 8647, 8663, 8669, 8677, 8681, 8689, 8693, 8699, 8707, 8713, 8719, 8731, 8737, 8741, 8747, 8753, 8761, 8779, 8783, 8803, 8807, 8819, 8821, 8831, 8837, 8839, 8849, 8861, 8863, 8867, 8887, 8893, 8923, 8929, 8933, 8941, 8951, 8963, 8969, 8971, 8999, 9001, 9007, 9011, 9013, 9029, 9041, 9043, 9049, 9059, 9067, 9091, 9103, 9109, 9127, 9133, 9137, 9151, 9157, 9161, 9173, 9181, 9187, 9199, 9203, 9209, 9221, 9227, 9239, 9241, 9257, 9277, 9281, 9283, 9293, 9311, 9319, 9323, 9337, 9341, 9343, 9349, 9371, 9377, 9391, 9397, 9403, 9413, 9419, 9421, 9431, 9433, 9437, 9439, 9461, 9463, 9467, 9473, 9479, 9491, 9497, 9511, 9521, 9533, 9539, 9547, 9551, 9587, 9601, 9613, 9619, 9623, 9629, 9631, 9643, 9649, 9661, 9677, 9679, 9689, 9697, 9719, 9721, 9733, 9739, 9743, 9749, 9767, 9769, 9781, 9787, 9791, 9803, 9811, 9817, 9829, 9833, 9839, 9851, 9857, 9859, 9871, 9883, 9887, 9901, 9907, 9923, 9929, 9931, 9941, 9949, 9967, 9973

W sumie, do liczby 10000, istnieje 1229 liczb pierwszych.

Pierwsze 10 liczb pierwszych to:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Ostatnie 10 liczb pierwszych do 10000 to:

9887, 9901, 9907, 9923, 9929, 9931, 9941, 9949, 9967, 9973

Komentarze