Rodzaje oprogramowania

Rodzaje oprogramowaniaJest wiele różnych rodzajów oprogramowań, które są ważnymi elementami wszystkich systemów informatycznych. Dzielimy je między innymi ze względu na przeznaczenie. Tutaj wyróżniamy takie oprogramowania jak oprogramowania systemowe.

Realizują one wszelkie funkcje, które są konieczne dla działania konkretnego systemu komputerowego. Takie oprogramowanie nazywamy inaczej systemem operacyjnym. Zajmuje się on przydziałem pamięci dla określonych zadań, planowaniem czasu procesora dla okresowych zadań czy ustalaniem połączeń sieciowych.

Dodatkowo dostarcza również mechanizmów do komunikacji pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz obsługuje sprzęt. System operacyjny zarządza plikami i zapewnia wykonywanym równolegle zadaniom wolny od interferencji dostęp do sprzętu. Tak naprawdę pojęcie oprogramowania systemowego jest jednak szersze niż system operacyjny. W skład tego pierwszego wchodzi także oprogramowanie serwerowe. Drugim typem oprogramowania jest takie, które pozwala nam tworzyć nowe oprogramowania. Wyróżniamy także programowania użytkowe, które ma bezpośredni kontakt z użytkownikiem sytemu.

Bardzo bliskie mu określenia to program użytkowy czy aplikacja. Można mówić również o bibliotekach programistycznych. Jest ono wykorzystywane również przez inne programy. Z innych przykładów oprogramowania można wymienić także DTP, system ekspertowy, edytor tekstu, wirusy komputerowe czy oprogramowanie pośredniczące. Jak widać, z oprogramowaniami mamy do czynienia podczas codziennej pracy z komputerem.