Rola adresu IP w Internecie

IP i InternetKażdego dnia łączymy się z Internetem za pomocą naszego komputera, telefonu lub tabletu. Nie zastanawiamy się przy tym, jak przebiega komunikacja pomiędzy nami, a stronami internetowymi, które odwiedzamy. W tym samym momencie do globalnej sieci mogą być podłączone miliony innych osób. W jaki sposób przesyłane do nas dane znajdują drogę do naszego urządzenia? Aby się tego dowiedzieć, musimy najpierw poznać czym jest adres IP i jaka jest jego rola.

Czym jest i do czego służy adres IP?

Kiedy chcemy wysłać do kogoś list, musimy znać jego adres zamieszkania i podać go na kopercie. To oczywiste, w przeciwnym wypadku listonosz nie będzie mógł dostarczyć przesyłki. Powinniśmy podać również adres zwrotny, w celu uzyskania odpowiedzi na nasz list. Podobnie jest podczas przesyłania informacji między naszym komputerem, a stronami internetowymi, które oglądamy. Aby odwiedzić jakąś witrynę, musimy znać jej adres, który wpisujemy w przeglądarce lub znajdujemy w wyszukiwarce. A chcąc uzyskać odpowiedz, musimy podać nasz adres - jest nim właśnie adres IP (Internet Protocol).

Jak on wygląda? Jego czwarta wersja (IPv4) składa się z czterech liczb, od 0 do 255 oddzielonych kropkami, na przykład może wyglądać tak: 192.148.4.11. Szósta, najnowsza wersja jest dużo bardziej skomplikowana w zapisie i składa się z aż 32 znaków, w tym liter. Najważniejszy nie jest jednak jego wygląd, tylko rola, którą spełnia. Każde urządzenie łączące się z Internetem otrzymuje swój adres, są one przyznawane przez dostawców internetu.

W jaki sposób udaje się skoordynować ich rozdzielanie na całym świecie? Każdy kraj ma przydzieloną ograniczoną pulę adresów, które następnie są dzielone pomiędzy lokalnych dostawców Internetu, a oni przydzielają je poszczególnym użytkownikom. W Europie koordynacje rozdzielania adresów prowadzi niezależna organizacja RIPE Network Coordination Centre, a w Polsce zajmuje się tym między innymi NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

System DNS

Skoro komputery odnajdują się w Internecie za pomocą adresów IP, to można zadać pytanie: dlaczego nie musimy ich znać przez wejściem na stronę internetową? Zawdzięczamy to systemowi DNS (Domain Name System), co można przetłumaczyć jako System Nazw Domenowych. Jego zadaniem jest przyporządkowywanie znanych nam adresów domen, na przykład google.pl, do ich adresów IP. W tym celu po wpisaniu przez nas słów w przeglądarkę, łączy się on z serwerem DNS i wyszukuje adres IP strony, którą chcemy odwiedzić. Ten adres przesyłany jest do naszego komputera, który wykorzystuje go do wyświetlenia szukanej witryny na ekranie.

Rodzaje adresów IP

Adresy IP można podzielić na:

  • publiczne,
  • prywatne,
  • dynamiczne,
  • statyczne.

Adresy publiczne uzyskujemy od naszego dostawcy z przydzielonej mu puli. Wraz z rozwojem Internetu pojawił się jednak problem wyczerpywania się puli unikalnych adresów, gdy liczba indywidualnych użytkowników sieci zaczęła szybko rosnąć. Dodatkowo instytucje, takie jak szkoły, uniwersytety i przedsiębiorstwa potrzebowały kilkuset lub nawet kilku tysięcy komputerów podłączonych jednocześnie do Internetu. A w czwartej wersji IP może zostać wygenerowanych niewiele ponad 4 miliardy unikalnych adresów. Sposobem na spowolnienie ich wyczerpywania stało się stworzenie adresów prywatnych.

W tym celu zarezerwowano specjalną grupę adresów i wyłączono ją z puli publicznej. Te adresy zostały przeznaczone do używania w sieciach lokalnych. W jaki sposób miało to rozwiązać problem? Dzięki adresom prywatnym wiele urządzeń może korzystać z Internetu za pomocą pojedynczego adresu publicznego. Komputery z sieci lokalnej łączą się z Internetem za pomocą routera. Najpierw komunikują się one z routerem za pomocą adresów prywatnych, a następnie router używa tylko jednego adresu publicznego do przesyłania i odbierania danych z Internetu. W ten sposób pula nie ulega tak szybkiemu wykorzystaniu.

Dynamiczny adres IP zmienia się przy każdym nowym połączeniu z Internetem, na przykład po restarcie routera. Adres statyczny jest przypisany na stałe do urządzenia. Posiadanie adresu statycznego może czasem przysporzyć problemów, gdy zostanie on zablokowany w jakiejś usłudze. Na szczęście istnieją sposoby, żeby zmienić adres IP, przy pomocy którego jesteśmy widoczni w Internecie. Istnieje na to kilka sposobów. O jednym z nich możemy przeczytać w artykule na temat zmiany IP https://www.dobryvpn.pl/artykuly/jak-zmienic-ip-zmieniamy-adres-ip-przy-pomocy-vpn, gdzie opisano jak to zrobić stosując VPN.

Rozwiązanie problemu wyczerpywania się puli adresów

Opisany wcześniej problem wyczerpywania się liczby unikalnych adresów, nie został rozwiązany poprzez wprowadzenie adresów prywatnych, tylko odsunięty w czasie. Użytkowników Internetu ciągle przybywało, szczególnie w krajach rozwijających się. Dodatkowo wzrost popularności urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety dodatkowo zwiększał liczbę podłączonych do Internetu urządzeń.

Dlatego konieczne było wprowadzenie szóstej wersji IP. Adres IPv6 to 32 znaki, na które składają się cyfry od 0 do 9 i litery od A do F. Daje to niewyobrażalnie wielką liczbę kombinacji i rozwiązuje problem brakujących adresów. Nowa wersja jest wstecznie kompatybilna ze starą, dlatego zmiana będzie następowała stopniowo, aż IPv6 stanie się nowym standardem.

Komentarze

Piotrek
Jeżeli chodzi o adresy prywatne, jest to opis tzw. translacji adresów sieciowych (NAT). Dodajcie do artykułu info o NAT