Algorytm... zadbać o uczciwość? Ogromna liczba użytkowników platformy Steam oznacza, że z pewnością znajdą się tam też użytkownicy o niekoniecznie czystych intencjach. Dlatego właśnie zaimplementowano liczne algorytmy ...

Liczby pierwsze do 100

Test/Programowanie

Liczby pierwsze do 100 można wyznaczyć na kilka sposobów. Poniżej zostaną omówione trzy popularne metody: Sito Eratostenesa, Sito Atkina i prosty algorytm sprawdzania podzielności.1. Sito EratostenesaImplementacja ...

Sito Atkina

Test/Programowanie

Sito Atkina jest bardziej zaawansowaną wersją Sita Eratostenesa, przeznaczoną do szybszego generowania liczb pierwszych. Algorytm ten jest bardziej skomplikowany, ale oferuje lepszą wydajność przy dużych ...

Sito Eratostenesa

Test/Programowanie

Algorytm Sito Eratostenesa jest klasycznym algorytmem do znajdowania wszystkich liczb pierwszych mniejszych niż pewna dana liczba n. Działa on w sposób iteracyjny, eliminując wielokrotności liczb pierwszych, ...

Algorytmy sortowania są jednymi z najważniejszych i najczęściej używanych algorytmów w informatyce. Używane są do organizowania danych w określonej kolejności, co ułatwia przetwarzanie i analizę. Istnieje ...

Sortowanie przez wybieranie

Test/Programowanie

Sortowanie przez wybieranie (ang. selection sort) to prosty, ale niezbyt wydajny algorytm sortowania, który działa w miejscu (ang. in-place) i ma złożoność czasową O(n²). Algorytm ten działa poprzez wielokrotne ...

Sortowanie przez scalanie

Test/Programowanie

Sortowanie przez scalanie (ang. merge sort) to wydajny, stabilny i rekurencyjny algorytm sortowania o złożoności czasowej O(n log n). Algorytm ten jest oparty na metodzie "dziel i zwyciężaj" (ang. divide ...

Sortowanie przez wstawianie

Test/Programowanie

Sortowanie przez wstawianie (ang. insertion sort) to prosty i efektywny algorytm sortowania, który działa dobrze dla małych zbiorów danych lub w przypadku, gdy dane są prawie posortowane. Algorytm ten ...

Sortowanie bąbelkowe

Test/Programowanie

... tablicy, podobnie jak bąbelki powietrza w wodzie. Poniżej znajduje się szczegółowy opis metody sortowania bąbelkowego, jej algorytm oraz przykłady.Metoda sortowania bąbelkowegoAlgorytm sortowania ...

Problem komiwojażera

Test/Programowanie

... i jest przykładem problemu NP-trudnego.Opis problemu komiwojażera Metoda siłowa (Brute Force) - rozwiązanie dokładne Algorytm Helda-Karpa - programowanie dynamiczne Rozwiązanie przybliżone ...

Algorytm Euklidesa to jeden z najstarszych i najprostszych algorytmów do obliczania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb. Istnieją różne warianty tego algorytmu, w tym wersja oparta na dzieleniu ...

Quick Sort, czyli szybkie sortowanie (quicksort), to jeden z najpopularniejszych algorytmów sortowania. Jego popularność wynika z wysokiej wydajności i względnej prostoty implementacji. Poniżej znajduje ...

Algorytm zachłanny

Test/Programowanie

Algorytmy zachłanne (greedy algorithms) to rodzaj algorytmów, które podejmują sekwencyjne decyzje, wybierając lokalnie optymalne rozwiązanie w nadziei, że doprowadzi to do globalnie optymalnego rozwiązania. ...

Algorytm Dijkstry

Test/Programowanie

Algorytm Dijkstry jest jednym z najważniejszych algorytmów stosowanych w informatyce do znajdowania najkrótszej ścieżki w grafie o nieujemnych wagach krawędzi. Algorytm został opracowany przez Edsgera ...

Złożoność obliczeniowa algorytmów to miara efektywności algorytmu pod względem czasu wykonania (złożoność czasowa) oraz zużycia pamięci (złożoność pamięciowa). Poniżej omówiono kilka podstawowych pojęć ...

Liczby pierwsze do 10000

Test/Programowanie

Liczby pierwsze do 10000 można znaleźć za pomocą algorytmu sito Eratostenesa.Program w języku Python do znajdowania liczb pierwszych do 10000 za pomocą sita Eratostenesa Program w języku Python ...

Pseudokod

Test/Programowanie

Pseudokod to narzędzie używane w procesie programowania, które pozwala na planowanie i dokumentowanie algorytmów bez konieczności znajomości konkretnego języka programowania. Jest to forma notacji, która ...

BFS (Breadth-First Search) to algorytm przeszukiwania grafów, który przeszukuje graf warstwami, zaczynając od węzła początkowego i eksplorując wszystkie jego sąsiednie węzły przed przejściem do węzłów ...

Rozszerzony algorytm Euklidesa to algorytm używany do znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb, a także współczynników x i y w równaniu diofantycznym. ax+by=NWD(a,b) Algorytm ...

Krzywe Béziera

Test/Programowanie

... stopnia (cubic Bézier curve) jest najczęściej używana i ma równanie parametryczne: B(t)=(1−t)3P0+3(1−t)2tP1+3(1−t)t2P2+t3P3 gdzie t jest parametrem, który zmienia się od 0 do 1. Algorytm de Casteljau ...

Liczby doskonałe

Test/Programowanie

... istnieją nieparzyste liczby doskonałe, chociaż wiele dowodów wskazuje na to, że jeśli istnieją, to muszą być bardzo duże. Algorytm do wyszukiwania liczb doskonałych 1. Znajdź liczby pierwsze Mersenne’a ...

... na automatyzację w porównaniu do niektórych innych zawodów. Chociaż narzędzia do automatyzacji kodowania stają się coraz bardziej zaawansowane, to tworzenie skomplikowanych algorytmów i rozwiązywanie problemów ...

... klasyfikacji ABC, zasadach nadawania priorytetowego zleceniom produkcyjnym, pisaniu algorytmów na symulacje komputerowe dla metod sporządzania deficytów dla kolejnych kroków planistycznych itd. System ...

... możliwe jest minimalizowanie odpadów oraz optymalizacja stanów magazynowych. Zastosowanie zaawansowanych algorytmów prognozowania i planowania pozwala na redukcję nadmiernych zapasów, które często są źródłem ...

... jest prognozowanie. Dzięki analizie danych historycznych, Business Central może wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji do przewidywania, które produkty będą najbardziej pożądane przez klientów w ...

... jest poprawa jej oceny przez algorytmy. Dwiema głównymi metodami, są pozycjonowanie strony WWW oraz reklamy Google Ads. W poniższym artykule przedstawimy, czym są oraz co wybrać w danym przypadku.Co ...

... za pomocą interaktywnych przykładów czy wizualizacji. Dzięki MATLAB można szybko tworzyć i rozwiązywać równania, analizować dane eksperymentalne oraz projektować algorytmy, pozwalając nauczycielom wprowadzać ...

... informacja zaszyfrowana może się poddać, jeśli znamy algorytm szyfrujący i uda nam się odnaleźć właściwy klucz. Ale żeby można było jakąś informację odzyskać, ona musi fizycznie znajdować się na nośniku. ...

Czym jest system operacyjny?

Blog/Oprogramowanie, programy

... 5. Zarządzanie zasobamiAlokacja zasobów - przydziela zasoby systemowe (CPU, pamięć, urządzenia I/O) procesom i aplikacjom według określonych algorytmów i polityk. Monitorowanie i statystyki ...

... Disk Drill wykorzystuje zaawansowane algorytmy skanowania, które mogą wykonać szybkie lub dogłębne skanowanie nośnika pamięci, na którym znajdowały się nadpisane dane. Podczas korzystania z narzędzia, ...

... CRT (kineskopu) do gier, stworzenie algorytmu gry w szachy na komputer, a następnie napisanie pierwszego takiego programu o nazwie "TUROCHAMP "(komputery zdolnych do obsługi tego programu wtedy nie było) ...

... i obudowanie w ESP, a także Internet Key Exchange - uniwersalny algorytm wymiany klucza.W zabezpieczaniu hotspotów, czyli publicznie dostępnych sieci bezprzewodowych (WiFi), stosuje się przede ...

Algorytmika jest nauką o algorytmach, to część informatyki. Zajmuje się budowaniem algorytmów i badaniem utworzonych już struktur. Algorytmem nazywamy ciąg czynności, które są skończone i jasno zdefiniowane. ...

... nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi i małych detali. Motywacją do powstania tego systemu była standaryzacja algorytmów kompresji obrazów monochromatycznych i kolorowych. JPEG umożliwia nam cztery standardy ...

Co to jest oprogramowanie?

Blog/Oprogramowanie, programy

... twórców uważa się programistów. Procesem tworzenia jest programowanie. Oprogramowanie jest pisane przy użyciu różnych języków programowania, za pomocą określonych algorytmów. W tym miejscu warto wspomnieć ...